Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Om batterilevetid •

Om batterilevetid • Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet reduceres over tid og ved gentagen brug. Hvis den reducerede anvendelsestid mellem opladninger bliver markant, er tiden formentlig kommet til at erstatte den med en ny. • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, batterienhederne bruges i. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 164 DK

Batterioplader • Det er kun batterier af NP-FW-typen (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren (medfølger). Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger. • Fjern den opladede batterienhed fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede batterienhed sidde i opladeren, kan det formindske batteriets levetid. • CHARGE-indikatoren på den medfølgende batterioplader blinker på to måder: Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på 0,15 sekunder. Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på 1,5 sekunder. • Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, som er ved at blive opladet og sætte det tilbage i batteriopladeren igen. Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt igen, kan det være tegn på en batterifejl, eller at en anden batterienhed end den specificerede type er blevet sat i opladeren. Kontrollér, at batterienheden er af den specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl. • Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt, betyder det, at batteriopladeren stopper opladningen midlertidigt og går på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby-tilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede betjeningstemperaturområde. Når temperaturen igen er inden for det passende område, fortsætter batteriopladeren opladningen, og CHARGE-indikatoren begynder igen at lyse. Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem 10 °C til 30 °C. • Hvis batteriopladeren er snavset, kan batterierne måske ikke oplades korrekt. Rengør batteriopladeren med en tør klud. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 165 DK