Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Veľkosť statických

Veľkosť statických záberov Podrobnosti o veľkosti záberov t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 13) Výrobné nastavenia sú označené značkou . Veľkosť Popis Počet záberov Tlač 5M (2592×1944) 3:2* (2592×1728) 3M (2048×1536) 1M (1280×960) VGA (640×480) Pre tlač do formátu A4 alebo vo vyššej hustote do formátu A5. Tlač veľkosti pohľadnice. Snímanie veľkého počtu záberov. Prílohy k e-mailu alebo tvorba web-stránok. Menej * Zábery sa snímajú v totožnom pomere strán 3:2, ako je pomer strán fotografického papiera alebo pohľadnice a pod. Veľkosť pohyblivého záznamu Popis 640(30 sn./s) Snímanie kvalitného pohyblivého záznamu. 320(30 sn./s) 320(15 sn./s) Snímanie dlhšieho pohyblivého záznamu. Dostupný počet statických záberov/dostupný čas pre snímanie pohyblivého záznamu Počet záberov a dĺžka snímania pohyblivého záznamu sa mení v závislosti od nastavenej veľkosti. Podrobnosti o dostupnom počte a čase snímania t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 24) Viac Kvalitnejšie Nižšia kvalita • “sn./s” indikuje počet snímok za sekundu (snímka za sekundu). Skutočný počet záznamov, ktoré je možné nasnímať závisí od podmienok snímania a snímaného objektu. 60min 101 Statické zábery Maximálny dostupný počet záberov VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] Pohyblivý záznam Maximálny dostupný čas záznamu • Počet záberov a dĺžka snímania pohyblivého záznamu sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania. Vybratie karty “Memory Stick Duo” Kontrolka prístupu Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu “Memory Stick Duo” a jedenkrát zatlačte na kartu. Kým svieti kontrolka prístupu Nikdy neotvárajte kryt priestoru pre akumulátor/kartu “Memory Stick Duo”, ani nevypínajte zariadenie. Údaje sa môžu poškodiť.

PHOTO MOVIE MODE 5 Jednoducho snímajte (Režim automatických nastavení) Držanie fotoaparátu 1 Prepínačom MODE zvoľte režim REC. Ovládacie tlačidlo Fotoaparát držte stabilne a snímaný objekt zamerajte do stredu zaostrovacieho rámčeka. Ovládač Zoom PHOTO MOVIE MODE Kontrolka režimu REC (snímanie) Používanie ovládacieho tlačidla 60min 101 Používanie samospúšte VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] Snímanie blízkych objektov (Macro) 60min 101 60min 101 Výber režimu merania VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] VGA FINE [ 96] 640 30f [00:10:48] Používanie blesku pri statických záberoch 60min 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] pokračovanie na ďalšej strane