Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie

Používanie dodávaného softvéru V tejto časti je ako príklad popisované používanie s PC s OS Windows. Popis dodávaného softvéru Dodávaný CD-ROM disk obsahuje jeden softvér: “PicturePackage”. Softvér PicturePackage 1 Zapnite PC a vložte dodávaný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky. Zobrazí sa okno pre inštaláciu. • Ak sa okno nezobrazí, dvakrát kliknite na (My Computer) t (PICTUREPACKAGE). A B C D E Čo dokáže: A Zálohovanie záznamov na CD-R disk. B Automatické vytváranie prezentácií Slide Show. C Sledovanie záznamu na monitore PC. D Prenos audio súborov pre Slide Show (“Music Transfer”). E Prehrávanie klipov pohyblivého záznamu na monitore PC (“Movie Player”*). * “Movie Player” je kompatibilný len s OS Windows XP/2000. Uvedenie do prevádzky: Kliknite na niektoré z A-E, potom kliknite na tlačidlo v pravom dolnom rohu monitora. 2 Kliknite na [PicturePackage]. Zobrazí sa okno “Choose Setup Language”. 3 Zvoľte požadovaný jazyk a dvakrát kliknite na [Next]. Táto časť popisuje zobrazenie pri výbere angličtiny. Zobrazí sa okno “Licence Agreement”. Pozorne prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte so všetkými ustanoveniami zmluvy, kliknite na tlačidlo vedľa [I accept the terms of the license agreement] a potom na [Next]. 4 Vykonávaním pokynov v okne dokončite inštaláciu. • Ak ešte nie je nainštalovaný “DirectX”, nainštaluje sa. • Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie, podľa zobrazených pokynov reštartujte PC. 70 Inštalácia softvéru Softvér “PicturePackage” môžete nainštalovať nasledovným postupom. • Ak ste ešte nenainštalovali USB ovládač (str. 62), nepripájajte fotoaparát k PC pred nainštalovaním softvéru “PicturePackage” (neplatí pre OS Windows XP). • Pod OS Windows 2000/XP sa prihláste ako správca (s právami administrátora). • Po nainštalovaní softvéru “PicturePackage” sa automaticky nainštaluje USB ovládač.

Používanie PC 5 Vyberte CD-ROM disk z mechaniky PC, ak sa po inštalácii zobrazia ikony skráteného prístupu k “PicturePackage Menu” a “PicturePackage destination Folder”. Spustenie činnosti softvéru Dvakrát kliknite na ikonu “PicturePackage Menu” na pracovnej ploche. Podrobnosti o používaní softvéru Kliknutím na [?] v pravom hornom rohu jednotlivých okien zobrazíte pomocníka Help. 3 Vykonávaním zobrazovaných pokynov pridajte/zmeňte súbory Music. • Ak chcete znova použiť predvolené súbory Music, odporúčame najskôr vykonať postup [Format Music] (str. 57). • Podrobnosti o používaní softvéru “Music Transfer” pozri v pomocníkovi Help softvéru “Music Transfer”. Technickú podporu pre softvér “PicturePackage” poskytuje stredisko Pixela User Support Center. Podrobnejšie informácie pozri v letáku dodávanom v balení CD-ROM disku. Pridanie/zmena audio súboru Music pomocou softvéru “Music Transfer” Môžete zmeniť z výroby predvolené audio súbory Music a nahradiť ich inými. Súbory tiež môžete vymazať alebo pridávať. Audio súbory, ktoré je možné prenášať pomocou softvéru “Music Transfer” sú nasledovné: • MP3 súbory uložené na pevnom disku PC. • Audio súbory z CD diskov. • Predvolené audio súbory uložené vo fotoaparáte. 1 Vykonajte USB prepojenie medzi fotoaparátom s vybratou kartou “Memory Stick Duo” a PC. • Ak je vo fotoaparáte vložená karta “Memory Stick Duo”, “Music Transfer” nerozpozná fotoaparát a nemôže pridať/ zmeniť súbory Music. 2 Aktivujte “Music Transfer”. 71