Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Slovensky Pomocou

Slovensky Pomocou softvéru NeroVision Express 3 dodávaného s DSC-M2 dokážete... - Editovať pohyblivé záznamy nasnímané fotoaparátom DSC-M2. - Zapisovať pohyblivé záznamy nasnímané fotoaparátom DSC-M2 na DVD disky. Systémové požiadavky • OS: Microsoft Windows 98SE/Millennium Edition/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (Macintosh nie je kompatibilný.) • CPU: Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší (Odporúča sa Pentium 4 1,6 GHz alebo výkonnejší.) • Voľné miesto na pevnom disku: Pre potreby štandardnej inštalácie: 250 MB Pre DVD autoring: 4 GB a viac • Musí byť nainštalovaný DirectX 9.0a alebo novšia verzia. • Ak používate iný OS než Windows XP, za účelom prenosu záznamu musí byť nainštalovaný softvér Picture Package (dodávaný) alebo USB ovládač. • Podrobnosti o uchovávaní záznamu nasnímaného fotoaparátom DSC-M2 na pevnom disku PC pozri v návode Príručka užívateľa/Riešenie problémov pre fotoaparát DSC-M2. Inštalácia 1 Vložte CD-ROM disk NeroVision Express 3 do CD-ROM mechaniky PC. Zobrazí sa okno pre inštaláciu. 2 Kliknite na tlačidlo [Nero Vision Express]. Spustí sa inštalácia softvéru NeroVision Express 3. 3 Nainštalujte NeroVision Express 3 podľa zobrazovaných pokynov. 4 Reštartujte PC. Spustenie NeroVision Express 3 - Dvakrát kliknite na NeroVision Express 3) na pracovnej ploche PC. - Otvorte Menu Start. Kliknite na [Start] p [Programs] (Pre Windows XP, [All Programs]) p [Nero] p [Nero Digital] p [NeroVision Express]. Používanie pomocníka Help Podrobnosti o používaní softvéru NeroVision Express 3 pozri v súboroch pomocníka Help softvéru. Pomocníka Help môžete otvoriť nasledovne: Kliknutím na (ikona Help) zobrazte pomocníka Help a zvoľte príslušný príkaz.

Editovanie pohyblivého záznamu Pomocou softvéru NeroVision Express 3 môžete editovať pohyblivé záznamy nasnímané fotoaparátom DSC-M2. - Vyberte želané snímky pohyblivého záznamu za účelom editovania. - Spojte viacero pohyblivých záznamov pomocou špeciálnych efektových funkcií. 1 Spustite softvér NeroVision Express 3. Zobrazí sa úvodné okno START. 2 Kliknite na [Make Movie]. Zobrazí sa okno Make Movie (Vytvoriť film). 3 Zvoľte pohyblivé záznamy, ktoré chcete editovať. Kliknutím na zobrazte okno pre výber súboru. Pomocou okna zvoľte požadovaný pohyblivý záznam. 4 Editujte pohyblivý záznam a vyexportujte ho na pevný disk PC. Editujte pohyblivý záznam a kliknite na tlačidlo [Export]. • Podrobnosti pozri v pomocníkovi Help softvéru NeroVision Express 3. Prehrávanie editovaného pohyblivého záznamu vo fotoaparáte DSC-M2 Pri exporte pohyblivého záznamu vykonajte nasledovné nastavenia: - Nastavte šablónu Export na [Nero Digital]. - Nastavte Profile na [Memory Stick Video (PSP compatible)]. - Nastavte Audio Settings na [LC AAC CBR - 64 kbit/s]. • Uloženie všetkých záznamov na kartu “Memory Stick Duo” pozri v návode Príručka užívateľa/Riešenie problémov pre fotoaparát DSC-M2. Zápis na DVD disky Pohyblivé záznamy nasnímané fotoaparátom DSC-M2 môžete zapísať na DVD disky. 1 Spustite softvér NeroVision Express 3. Zobrazí sa úvodné okno START. 2 Kliknite na [Make DVD...] p [DVD-Video]. Zobrazí sa okno Make DVD (Vytvoriť DVD). 3 Zvoľte pohyblivé záznamy, ktoré chcete zapísať na DVD disk. Kliknutím na [Add Video Files...] zobrazte okno pre výber súboru. Pomocou okna zvoľte pohyblivé záznamy, ktoré chcete zapísať na DVD disk. 4 Pohyblivé záznamy zapíšte na DVD disk podľa zobrazovaných pokynov. • Podrobnosti pozri v pomocníkovi Help softvéru NeroVision Express 3. Poznámky • Aby bol možný DVD autoring, PC musí disponovať DVD mechanikou kompatibilnou so softvérom NeroVision Express 3. • Podrobnejšie informácie o DVD mechanikách kompatibilných so softvérom NeroVision Express 3 nájdete na web-stránke Nero (www.nero.com) v informáciách pre podporu užívateľov. Poznámka Nemusí byť možné správne editovať pohyblivé záznamy nasnímané v režime Hybrid.