Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 32 WB (White Bal) (Vyváženie bielej farby) PHOTO MOVIE Nastavenie farebných tónov podľa podmienok osvetlenia, napríklad ak sú farby záberu zvláštne. WB (Flash) (Blesk) n (Incandescent) (Žiarovka) (Fluorescent) (Žiarivka) (Cloudy) (Zamračené) (Daylight) (Deň) Auto Nastavenie pre snímanie s bleskom. • Položku nie je možné použiť pri snímaní pohyblivého záznamu. Snímanie v prostredí, kde sa svetelné podmienky rýchlo menia, napr. snímanie v sálach a príliš osvetlených miestnostiach ako fotoštúdio. Snímanie pri osvetlení žiarivkou. Snímanie v zamračenom počasí. Snímanie v exteriéri, nočných scén, pri neónovom osvetlení, snímanie ohňostrojov, východu slnka alebo pred a po západe slnka. Automatické vyváženie bielej farby. • Podrobnosti o vyvážení bielej farby t str. 13 • Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môžete mať dojem, že aj pri nastavení režimu [ ] (Fluorescent) sa biela farba nevyvážila správne. • Okrem režimov [ WB ] (Flash) sa [WB] nastaví na [Auto], keď blysne blesk. • V závislosti od režimu scén (str. 36) nemusia byť niektoré voľby dostupné. ISO PHOTO MOVIE Nastavenie svetelnej citlivosti jednotkami ISO. Čím vyššie je číslo, tým je citlivosť vyššia. 400 Nastavenie väčšej hodnoty pri snímaní v nedostatočných svetelných podmienkach, pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho 200 objektu, alebo nižšej hodnoty, aby sa dosiahol kvalitný záber. 100 64 Auto • Podrobnosti o citlivosti ISO t str. 12 • So zvyšovaním čísla citlivosti ISO bude obraz zašumenejší. • V režime scén je [ISO] nastavené na [Auto]. 40

Používanie ponuky Menu Podrobnosti o ovládaní t str. 32 (P.Quality) (Kvalita) Nastavenie kvality statických záberov. PHOTO MOVIE Fine (FINE) Standard (STD) Snímanie vo vysokej kvalite (nízka kompresia). Snímanie v štandardnej kvalite (vysoká kompresia). • Podrobnosti o kvalite t str. 13 Mode (REC Mode) (Režim snímania) PHOTO MOVIE Nastavenie, či bude fotoaparát pri zatlačení PHOTO snímať nepretržite alebo nie. Multi Burst ( M ) Pri zatlačení PHOTO sa do jedného záznamu nasníma až 16 snímok v slede. • Funkcia je vhodná napr. pri snímaní športového výkonu. • Pre Multi Burst môžete nastaviť interval uzávierky v režime [Interval] (str. 43). Exp Brktg (BRK) Nasnímanie série troch záberov s automaticky posunutou hodnotou expozície. • Ak sa vám nedarí snímať kvalitné zábery s vhodnou expozíciou, po snímaní môžete zvoliť záber so správnou expozíciou. Speed Burst ( S ) Nasnímanie maximálne 4 záberov v slede pri zatlačení a pridržaní PHOTO. • Po zmiznutí hlásenia “Recording” je možné snímať ďalší záber. Normal Nepoužívanie funkcie nepretržitého snímania. 41