Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

2-635-482-11 (1)

2-635-482-11 (1) Digitálny fotoaparát Prečítajte ako prvé Návod na použitie Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne túto úvodnú časť a tiež celý návod “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie. DSC-M2 Pozri tiež “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (za touto časťou) Popisuje pokročilejšie operácie a postup v prípade problémov s fotoaparátom. © 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)