Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 32 Menu pri prehrávaní (str. 45) Normálne prehrávanie Prehrávanie priečnika Album (Folder) – - (Protect) DPOF – (Print) – (Resize) – (Rotate) (Setup) – Trimming 4) – 4) Dostupné len v režime Playback zoom. 34

Používanie ponuky Menu Menu pri snímaní Podrobnosti o ovládaní t str. 32 Výrobné nastavenia sú označené značkou . Keď je režim nastavený na PLAY, zmeňte ho na REC pomocou MODE. (Camera) (Fotoaparát) PHOTO MOVIE Dostupné sú nasledovné predvolené režimy, ktoré zodpovedajú daným scénam. Scene Selection (Výber scény) Magnifying glass (Lupa) Objekt sa zobrazí na LCD monitore až 3,5x zväčšený. Twilight portrait* (Portrét v šere) Snímanie portrétov osôb v popredí a v tme. Twilight* (Šero) Snímanie vzdialených objektov na tmavých miestach so zachovaním temnej atmosféry pozadia. Landscape (Krajinka) Snímanie krajiniek a pod. (zaostruje sa na vzdialené objekty). Snow (Sneh) Kvalitné snímaní zasnežených (bielych) scén. High-speed shutter (Vysoká rýchlosť uzávierky) Snímanie pohybujúcich sa objektov v exteriéri alebo na iných svetlých miestach. Beach (Pláž) Pri snímaní na pobreží sa nasníma modrá farba vody veľmi presne. Fireworks* (Ohňostroj) Nasnímanie ohňostrojov v plnej kráse. Candle* (Sviečka) Snímanie scén pri osvetlení sviečkami bez narušenia atmosféry. Program Potrebné nastavenia sa vykonajú automaticky ako pri snímaní s automatickými nastaveniami, ale môžete tiež zmeniť zaostrenie a iné nastavenia. Navyše môžete pomocou ponúk Menu manuálne nastaviť potrebné funkcie. Auto Snímať môžete v režime automatických nastavení. t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé” * Keďže je rýchlosť uzávierky pomalá, odporúčame používať statív, aby sa predišlo otrasom. 35