Views
3 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

• Nepoužívajte alebo

• Nepoužívajte alebo neskladujte kartu “Memory Stick Duo” na: – Extrémne horúcich miestach, ako je interiér automobilu alebo vonku na priamom slnečnom žiarení. – Miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu. – Vlhkých miestach a miestach s koróziutvornými látkami. Poznámky k používaniu adaptéra Memory Stick Duo (nedodávaný) • Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”, vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu “Memory Stick Duo” do “Memory Stick”-kompatibilného zariadenia bez adaptéra Memory Stick Duo, nemusí byť možné kartu neskôr vybrať. • Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo” do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte správne. Nesprávnym vložením karty môžete spôsobiť poruchu. • Kartu “Memory Stick Duo” vloženú do adaptéra vložte s adaptérom do “Memory Stick”- kompatibilného zariadenia správne. Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie. • Do “Memory Stick”-kompatibilného zariadenia nevkladajte adaptér “Memory Stick Duo” bez karty “Memory Stick Duo”. Môže dôjsť k poruche zariadenia. Poznámky k používaniu karty “Memory Stick PRO Duo” (nedodávaná) • Karty “Memory Stick PRO Duo” s kapacitou až 2 GB pracujú v tomto zariadení správne. 98

Ostatné Akumulátor “InfoLITHIUM” Fotoaparát pracuje s akumulátorom “InfoLITHIUM” (typ T). Akumulátor “InfoLITHIUM” “InfoLITHIUM” je lítium-iónový akumulátor, ktorý je schopný vymieňať údaje o prevádzkových podmienkach s fotoaparátom. Akumulátor “InfoLITHIUM” prepočítava spotrebu energie v závislosti od prevádzkových podmienok fotoaparátu a zobrazuje svoj zostávajúci čas v minútach. Nabíjanie akumulátora Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri iných teplotách nemusí byť možné akumulátor nabiť správne. Efektívne používanie akumulátora • Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. Pri používaní v chladnom prostredí je teda výdrž akumulátora kratšia. Pre čo najdlhší dostupný čas akumulátora odporúčame nasledovné: – Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie k svojmu telu a do fotoaparátu ho vložte tesne pred zahájením snímania. • Časté používanie transfokácie alebo blesku počas snímania rýchlejšie vybíja akumulátor. • V zálohe majte náhradné akumulátory na dvojaž trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie. • Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný. • Akumulátor nenechávajte na horúcich miestach (napr. v aute zaparkovanom na slnku). Uskladnenie akumulátora • Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas, minimálne raz za rok za účelom uchovania optimálneho stavu akumulátora maximálne nabite akumulátor a úplne ho vybite vo fotoaparáte. Potom ho uskladnite na suché a chladné miesto. Postup úplného nabitia a vybitia opakujte minimálne raz za rok, aby si akumulátor uchoval optimálny stav. • Akumulátor vybite vo fotoaparáte tak, že ponecháte fotoaparát zapnutý v režime prehrávania Slide Show (str. 28), kým sa akumulátor nevybije. • Akumulátor vždy prenášajte v puzdre, aby nedošlo k znečisteniu kontaktov akumulátora alebo ku skratu. Životnosť akumulátora • Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita sa s používaním znižuje, až životnosť uplynie. Ak je dostupný čas akumulátora po nabití podstatne kratší, pravdepodobne jeho životnosť uplynula. Bude potrebné zakúpiť nový akumulátor. • Životnosť akumulátora sa v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia pri každom jednom akumulátore môže líšiť. Indikátor zostávajúceho času akumulátora Akumulátor sa môže vybiť, aj keď indikátor stavu akumulátora zobrazoval, že akumulátor je ešte možné používať. Akumulátor znova maximálne nabite, aby indikátor stavu akumulátora zobrazoval správny údaj. Správny údaj sa však nemusí zobraziť, ak je akumulátor používaný dlhší čas pri vysokých teplotách, alebo je maximálne nabitý a nepoužíva sa, alebo sa používa veľmi často. 99