Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Nie je možné

Nie je možné kopírovať zábery/záznamy. • Pomocou dodávaného USB kábla prepojte fotoaparát s PC priamo a správne (str. 63). • Vykonajte kopírovanie odporúčané pre váš OS (str. 64, 72). • Keď snímate na kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú v PC, nemusí byť možné kopírovať záznam do PC. Snímajte na kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú vo fotoaparáte (str. 54). Po vykonaní USB prepojenia sa “PicturePackage” nespustí automaticky. • Aktivujte “PicturePackage Menu” a skontrolujte [Settings]. • USB prepojenie vykonajte, keď je PC zapnutý (str. 58). Záznam sa nedá zobraziť na monitore PC. • Ak používate softvér “PicturePackage”, kliknite na pomocníka Help v pravom hornom rohu jednotlivých okien. • Aby bolo možné prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4) nasnímaného fotoaparátom, je potrebné do PC nainštalovať MPEG-4-kompatibilný softvér alebo “PicturePackage”. (Ak používate OS Windows XP/2000, na prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4) môžete používať softvér “PicturePackage”.). • Kontaktujte dodávateľa PC a softvéru. Pri zobrazení pohyblivého záznamu na monitore PC je obraz a zvuk ovplyvnený šumom. • Prehrávate záznam priamo z karty “Memory Stick Duo”. Skopírujte súbory na pevný disk v PC a prehrávajte ich z pevného disku (str. 62). Nie je možné vytlačiť záber. • Skontrolujte nastavenie tlače. Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť na monitore fotoaparátu. • Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát pozná (napr. “101MSDCF”) (str. 67). • Používajte správne postupy (str. 69). • Priečinok/názov súboru bol modifikovaný v PC (str. 69). Softvér “Music Transfer” nesprístupnil fotoaparát. • Vo fotoaparáte je vložená karta “Memory Stick Duo”. Vyberte kartu “Memory Stick Duo” a znova vykonajte USB prepojenie. • Je poškodená zapisovacia časť pre súbory Music vo fotoaparáte. Vykonajte postup [Format Music] (str. 57). 90

Riešenie problémov Pamäťová karta “Memory Stick Duo” Nie je možné vložiť kartu “Memory Stick Duo”. • Kartu vložte správnym smerom (t krok 3 v časti “Prečítajte ako prvé”). Nie je možné snímať na kartu “Memory Stick Duo”. • Používate kartu “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie (str. 97). • Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vymažte nepotrebné záznamy (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”). Karta “Memory Stick Duo” sa nedá formátovať. • Používate kartu “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie (str. 97). Omylom ste naformátovali kartu “Memory Stick Duo”. • Formátovaním karty “Memory Stick Duo” sa vymažú všetky údaje. Nie je ich možné obnoviť. Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy LOCK. Zabránite tak neželanému vymazaniu záznamu (str. 97). Kartu “Memory Stick PRO Duo” vloženú do slotu pre “Memory Stick” PC nechce sprístupniť. • Skontrolujte, či PC a čítačka kariet podporujú karty “Memory Stick PRO Duo”. Užívatelia iných PC a čítačiek kariet než Sony by mali kontaktovať príslušných výrobcov. • Ak karta “Memory Stick PRO Duo” nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k PC (str. 62 až 63). PC potom sprístupní kartu “Memory Stick PRO Duo”. Album Voľná kapacita priečinka Album sa nezvýši ani po skopírovaní záznamu z priečinka Album na kartu “Memory Stick Duo”. • Záznam sa po skopírovaní nevymaže. Nastaviteľná položka [Copy] v nástroji Memory Stick Tool sa nezobrazí. • Nastaviteľná položka [Copy] v nástroji Memory Stick Tool sa nezobrazuje pri napájaní z akumulátora. Ak chcete kopírovať záznamy, používajte AC adaptér. Nie je možné skopírovať záznam z priečinka Album na kartu “Memory Stick Duo”. • Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa 64 MB alebo viac). Nie je možné skopírovať záznam z karty “Memory Stick Duo” alebo PC do priečinka Album. • Záznamy z karty “Memory Stick Duo” alebo PC nie je možné kopírovať do priečinka Album. 91