Views
4 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

fotografií na

fotografií na videokameře (str. 26). Typy připojovacích kabelů k propojení videokamery a televizoru Připojení k televizoru s vysokým rozlišením Zahajte přehrávání videoklipů a Komponentní A/V kabel (součást dodávky) (Zelená) Y (Modrá)PB/CB (Červená)PR/CR (Bílá) (Červená) Kabel HDMI (prodává se samostatně) Komponentní A/V kabel (součást dodávky) (Zelená) Y (Modrá)PB/CB (Červená)PR/CR (Bílá) (Červená) (Bílá) (Červená) (Žlutá) 30 CZ Připojení k televizoru nepodporujícímu vysoké rozlišení, formát 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3 Připojovací kabel A/V s S VIDEO (prodává se samostatně) Připojovací kabel A/V (součást dodávky) (Žlutá) (Bílá) (Červená) Připojení televizoru přes videorekordér Připojte videokameru do vstupu LINE IN na videorekordéru pomocí kabelu A/V. Nastavte volič vstupu na videorekordéru na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.). Nastavení poměru stran podle připojeného televizoru (16:9/4:3) Nastavte [TYP TV] na [16:9] nebo [4:3] podle televizoru. Je-li televizor monofonní (je vybaven pouze jedním vstupním audio konektorem) Zapojte žlutý konektor připojovacího kabelu A/V do vstupního video konektoru a bílý (levý kanál) nebo červený konektor (pravý kanál) do vstupního audio konektoru televizoru nebo videorekordéru. Připojení zařízení pomocí komponentního A/V kabelu Zapojíte-li pouze komponentní video konektory, nebude přehráván zvuk. Červené a bílé konektory zapojte do audio výstupů. Připojení pomocí kabelu HDMI Používejte kabel HDMI s logem HDMI. Na jednom konci (pro videokameru) použijte konektor HDMI mini a na druhém konci konektor vhodný pro připojení televizoru. Obrazy chráněné autorskými právy se z konektoru HDMI OUT videokamery nepřehrají. Některé televizory s tímto připojením mohou fungovat nesprávně (např. žádný zvuk nebo obraz). Nepřipojujte konektor HDMI OUT videokamery k externímu zařízení HDMI OUT, může dojít k poškození videokamery.

Je-li připojené zařízení kompatibilní s 5,1kanálovým prostorovým zvukem, jsou automaticky výsledkem videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) s 5,1kanálovým prostorovým zvukem. Videoklipy ve standardním rozlišení (STD) jsou převedeny na 2kanálový zvuk. Připojení pomocí kabelu A/V s konektorem S VIDEO Je-li připojen konektor S VIDEO (kanál S VIDEO), nepřehrají se zvukové signály. Chcete-li přehrávat zvuk, připojte bílé a červené konektory ke vstupnímu audio konektoru televizoru. Toto připojení vytváří vyšší rozlišení než připojovací kabel A/V. Poznámky Přehráváte-li videoklipy ve standardním rozlišení (STD) na televizoru 4:3, který není kompatibilní se signálem 16:9, nahrávejte videoklipy s poměrem stran 4:3. Klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [NAS. NAHR.-DALŠÍ] (v kategorii [NAST. SNÍMÁNÍ]) [ VÝBĚR ŠÍŘKY] [4:3] (str. 58). Informace o „PhotoTV HD“ Videokamera je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“. „PhotoTV HD“ nabízí vysoce detailní vykreslení jemných struktur a barev podobné fotografiím. Připojením zařízení společnosti Sony kompatibilních se standardem PhotoTV HD pomocí kabelu HDMI* nebo komponentního A/V kabelu** můžete objevit úplně nový svět fotografií v kvalitě HD. * Televizor se při zobrazování fotografií automaticky přepne do příslušného režimu. ** Bude nutné nastavit televizor. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru kompatibilního se standardem PhotoTV HD. Záznam/přehrávání Je-li televizor nebo videorekordér vybaven 21pinovým adaptérem (EUROCONNECTOR) Použijte 21pinový adaptér (prodává se samostatně) pro přehrávání fotografií. Televizor/ videorekordér Tipy Připojíte-li videokameru k televizoru více než jedním typem kabelu kvůli zobrazení obrazů, je priorita vstupních konektorů televizoru následující: HDMI komponentní S VIDEO video HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhraní, které umožňuje současné vysílání obrazových a zvukových signálů. Konektor HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a digitální audio signály. CZ 31