Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

INTERNÍ PAMĚŤ* 2

INTERNÍ PAMĚŤ* 2 ........... Opravuje soubor databáze obrazů ve vnitřní paměti (str. 64). HDD* 3 ................................. Opravuje soubor databáze obrazů na vnitřním pevném disku (str. 64). PAMĚŤOVÁ KARTA......... Opravuje soubor databáze obrazů na paměťové kartě (str. 64). OPRAVIT DATAB.O. Kategorie (OBECNÁ NASTAV.) * 1 HDR-CX550VE/XR550VE * 2 HDR-CX550E/CX550VE 60 CZ * 3 HDR-XR550E/XR550VE NAST.ZVUK./ZOBR HLASITOST....................... Upravuje hlasitost přehrávaného zvuku (str. 28). ZVUKY................................ Určuje, zda bude videokamera reprodukovat zvuky funkcí či nikoliv. JAS LCD............................. Nastavuje jas panelu LCD. PODSVÍC.LCD.................. Nastavuje podsvícení panelu LCD. BARVA LCD....................... Nastavuje intenzitu barev panelu LCD. NAST.ZOBRAZENÍ........... Nastavuje dobu zobrazení ikon nebo indikátorů na panelu LCD. NASTAV.VÝSTUPU TYP TV................................ Převádí signál podle připojeného televizoru (str. 29). KOMPONENTNÍ............... Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru připojit k televizoru pomocí komponentního vstupního konektoru (str. 30). ROZLIŠENÍ HDMI............ Volí rozlišení výstupního obrazu při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu HDMI. VÝSTUP ZOBR.................. Určuje, zda se na televizoru budou zobrazovat informace videokamery či nikoliv. NAST.HOD/ JAZ NAST.HODIN.................... Nastavuje datum a čas (str. 14). NAST.PÁSMA.................... Provádí změnu času bez zastavení hodin (str. 14). AUT.NAST.HODIN* 1 ........ Určuje, zda videokamera upravuje nastavení hodin automaticky získáním času GPS nebo nikoliv. AUT.NAST.PÁSMA* 1 ....... Určuje, zda videokamera kompenzuje časové rozdíly automaticky získáním informace o aktuální poloze pomocí GPS nebo nikoliv. LETNÍ ČAS......................... Nastavuje letní čas (str. 14). NAST.JAZYKA............. Nastavuje jazyk zobrazení (str. 16). NAST.NAPÁJENÍ AUT.VYPN.......................... Mění nastavení [AUT.VYPN.] (str. 13). DALŠÍ NASTAVENÍ REŽIM DEMO................... Určuje, zda se zobrazuje ukázka. KALIBRACE....................... Kalibruje dotykový panel. OVLÁDÁNÍ HDMI............ Určuje, zda má být použit dálkový ovladač televizoru, když je videokamera připojena k televizoru kompatibilnímu s technologií „BRAVIA“ Sync pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně). SNÍMAČ PÁDU* 3 ............. Aktivuje a deaktivuje snímač pádu. INDIK.NAHR..................... Určuje, zda bude svítit INDIK.NAHR. nebo nikoliv. DÁLKOVÉ OVL................. Určuje, zda bude používán bezdrátový dálkový ovladač nebo nikoliv.

Získání podrobných informací z Příručka k produktu „Handycam“ Příručka k produktu „Handycam“ je návod k obsluze, který je určen pro počítačovou obrazovku. Příručka k produktu „Handycam“ je poskytuje podrobnější informace o použití videokamery. 1 K instalaci Příručka k produktu „Handycam“ do počítače Windows vložte do diskové jednotky počítače dodaný disk CD-ROM. 2 Na instalační obrazovce klikněte na [Příručka k produktu]. Příručka k produktu „Handycam“ otevřete dvojitým kliknutím na ikonu zástupce na obrazovce počítače. Používáte-li počítač Macintosh, otevřete složku [Handbook] – [CZ] na disku CD-ROM a zkopírujte [Handbook.pdf]. K otevření Příručka k produktu „Handycam“ musí být v počítači nainstalován software Adobe Reader. Není-li na počítači nainstalován, můžete jej stáhnout z webových stránek společnosti Adobe Systems: http://www.adobe.com/ Podrobnosti o dodaném softwaru „PMB“ (str. 37) viz „PMB Help“. 3 Klikněte na požadovaný jazyk a model videokamery [Instalace] a podle pokynů na obrazovce nainstalujte Příručka k produktu „Handycam“. Označení modelu videokamery naleznete na její spodní straně. Nastavení videokamery CZ 61