Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

4 Na horní straně okna

4 Na horní straně okna klikněte na [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. Otevře se okno, které slouží k výběru videoklipů. Chcete-li přidat videoklipy k již vybraným videoklipům, vyberte videoklipy v hlavním okně a přetáhněte je do okna pro výběr videoklipů. Úpravy videoklipů Z videoklipu lze vyříznout pouze potřebné části a uložit je do jiného souboru. Dvakrát klikněte na videoklip, který chcete upravovat v „PMB“, klikněte na [Show Edit Palette] na pravé straně obrazovky [Trim Video] nebo vyberte nabídku [Manipulate] [Edit] [Trim Video]. Podrobnosti viz „PMB Help“ (str. 37). 5 Při vytváření disku postupujte podle pokynů na obrazovce. Vytváření disku může trvat dlouhou dobu. Pořízení fotografií z videoklipu Snímek pořízený z videoklipu lze uložit jako soubor fotografie. Dvakrát klikněte na videoklip, který chcete upravovat v „PMB“, klikněte na [Show Edit Palette] na pravé straně obrazovky [Save Frame]. Podrobnosti viz „PMB Help“ (str. 37). Kopírování disku Nahraný disk lze zkopírovat na jiný disk pomocí „Video Disc Copier“. Kliknutím na [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [Disc Creation] [Video Disc Copier] spusťte software. Nápověda k použití viz „Video Disc Copier“. Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) nelze kopírovat jejich převodem na videoklipy ve standardním rozlišení (STD). Kopírovat nelze na disk Blu-ray. 44 CZ

Ukládání obrazů pomocí externího zařízení Ukládání obrazů na externí médium (PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ) Videoklipy a fotografie lze ukládat na externí zařízení (velkokapacitní paměťové zařízení USB), jako je například externí pevný disk. Obrazy lze rovněž přehrávat na videokameře nebo jiném zařízení pro přehrávání. Poznámky Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový kabel USB VMC-UAM1 (prodává se samostatně). Adaptérový kabel USB VMC-UAM1 nemusí být dostupný v některých zemích/oblastech. Jako externí médium nelze používat následující zařízení. médium s kapacitou překračující 2 TB běžná disková jednotka, např. jednotka CD nebo DVD média připojená prostřednictvím rozbočovače USB média s vestavěným rozbočovačem USB čtečka karet Externí média nemusí být možné používat s funkcí kódu. Videokamera může pracovat se souborovým systémem FAT. Je-li externí médium naformátováno na souborový systém NTFS, atd., naformátujte jej před použitím pomocí videokamery. Po připojení externího média k videokameře se otevře obrazovka formátování. Obrazovka formátování se však může zobrazit i přesto, že použijete externí médium se souborovým systémem FAT. Správná funkce není zaručena u každého zařízení, které splňuje provozní požadavky. Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru (str. 13). Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s externím médiem. Podrobnosti o dostupných externích médiích naleznete na webu podpory Sony pro vaši zemi/oblast. Tipy Pomocí dodaného softwaru „PMB“ lze importovat snímky uložené na externím médiu. 1 Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel ke konektoru DC IN videokamery a do síťové zásuvky. 2 Je-li externí médium vybaveno napájecím kabelem, připojte jej do síťové zásuvky. 3 Připojte k externímu médiu adaptérový kabel USB. 4 Připojte adaptérový kabel USB do konektoru (USB) videokamery. Když se otevře obrazovka [Vytvořit nový soubor databáze obrazů.], klepněte na [ANO]. Adaptérový kabel USB (prodává se samostatně) 5 Klepněte na [Kopírovat.] na obrazovce videokamery. Videoklipy a fotografie na interním záznamovém médiu videokamery, které dosud nebyly uloženy na externí médium, lze uložit. Tato obrazovka se zobrazí pouze v případě, že jsou k dispozici nově nahrané obrazy. 45 CZ Ukládání obrazů pomocí externího zařízení