Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Nahrávanie/Prehrávanie

Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávanie V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) na nasledujúce médiá. HDR-CX550E/CX550VE: Interná pamäť HDR-XR550E/XR550VE: Interný pevný disk Tipy Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 17. 1 Utiahnite remienok na uchopenie. 2 Otvorte obrazovku LCD svojho kamkordéra. Kamkordér sa zapne a kryt objektívu sa otvorí. Ak chcete zapnúť kamkordér, ktorého obrazovka LCD už je otvorená, stlačte tlačidlo POWER (s. 14). Režimy nahrávania môžete prepínať stláčaním tlačidla MODE. Stláčaním tlačidla MODE rozsvieťte indikátor požadovaného režimu nahrávania. Tlačidlo MODE (Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu (Fotografia): Pri nahrávaní fotografií 20 SK

Nahrávanie videozáznamov Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie. Nahrávanie môžete spustiť aj tak, že sa dotknete položky v ľavom dolnom rohu obrazovky LCD. Tlačidlo START/ STOP [STBY] [REC] Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP. Nahrávanie môžete zastaviť aj tak, že sa dotknete položky v ľavom dolnom rohu obrazovky LCD. Nahrávanie/Prehrávanie Po zapnutí kamkordéra alebo zapnutí režimu nahrávania (videozáznam/fotografia) alebo prehrávania sa budú ikony a indikátory na paneli LCD zobrazovať 3 sekundy, potom sa ich zobrazenie zruší. Ak chcete znovu zobraziť ikony a indikátory, dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel nahrávania a priblíženia. Tlačidlá nahrávania a priblíženia na obrazovke LCD po približne 3 sekundách Poznámky Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví nahrávanie. Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín. Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu. Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať s nahrávaním. Počas tejto doby nie je možné kamkordér používať. SK 21