Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Zapněte počítač a

Zapněte počítač a poté připojte videokameru k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na obrazovce videokamery se automaticky zobrazí [VÝBĚR USB]. Klepněte na jeden z typů médií zobrazených na obrazovce videokamery, aby počítač videokameru rozpoznal. HDR-CX550E/CX550VE: [ PŘIPOJIT USB] (vnitřní paměť) HDR-XR550E/XR550VE: [ PŘIPOJIT USB] (vnitřní pevný disk) Zobrazená záznamová média se liší v závislosti na modelu. Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB] nezobrazí, klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [PŘIPOJIT USB] (v kategorii [DALŠÍ]). Klikněte na [Continue] na obrazovce počítače. Nainstalujte software podle pokynů na obrazovce. Během instalace softwaru „PMB“ připojte videokameru k počítači. 36 CZ Podle typu počítače bude možná nutné nainstalovat software jiných výrobců. Pokud se zobrazí instalační obrazovka, postupujte při instalaci potřebného softwaru podle pokynů. Pokud je to nutné, po ukončení instalace počítač restartujte. Po dokončení instalace se zobrazí následující ikony. Vyjměte z počítače disk CD-ROM. : Spouští „PMB“. : Zobrazuje „PMB Help“. : Zobrazuje „PMB Launcher“. „PMB Launcher“ umožňuje spouštění „PMB“ nebo jiného softwaru či otevírání webových stránek. Mohou se zobrazit další ikony. V závislosti na postupu instalace se nemusí zobrazit žádná ikona. Poznámky Chcete-li vytvářet disky nebo používat jiné funkce v operačním systému Windows XP, musí být nainstalován software Image Mastering API v2.0 pro Windows XP. Pokud dosud nebyl nainstalován software Image Mastering API v2.0 pro Windows XP, vyberte jej z požadovaných programů na instalační obrazovce a nainstalujte podle zobrazených pokynů. (Při instalaci musí být počítač připojen k Internetu.) Software Image Mastering API v2.0 pro Windows XP můžete nainstalovat v reakci na hlášení zobrazené při pokusu o použití těchto funkcí.

Spuštění PMB (Picture Motion Browser) Odpojení videokamery od počítače Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu pracovní plochy počítače [Safely remove USB Mass Storage Device]. Dvakrát klikněte na ikonu zástupce „PMB“ na obrazovce počítače. Klepněte na [KON] [ANO] na obrazovce videokamery. Odpojte kabel USB. Poznámky Přistupujte k počítači pomocí dodaného softwaru „PMB“. Neupravujte soubory ani složky ve videokameře pomocí počítače. Mohlo by dojít k poškození obrazových souborů nebo znemožnění jejich přehrávání. Při importu snímků ukládaných po dlouhé časové období nebo upravených snímků použijte dodaný software „PMB“. Pokud nepoužijete software „PMB“, nemusí import snímků proběhnout správně. Pokud tyto kroky podniknete, nelze zaručit správnou funkci. Při mazání obrazových souborů proveďte kroky na straně 32. Nemažte obrazové soubory ve videokameře přímo pomocí počítače. Nekopírujte soubory z počítače na záznamové médium. Není zaručena správná funkce. Disk Blu-ray lze vytvořit pomocí počítače vypalovačkou Blu-ray. Nainstalujte BD Add-on Software pro „PMB“ (str. 43). Poznámky Pokud se ikona na obrazovce počítače nezobrazuje, „PMB“ spustíte kliknutím na [Start] [All Programs] [ PMB]. „PMB“ umožňuje prohlížení, úpravy a vytváření disků s videoklipy a fotografiemi. Použití „PMB Help“ Podrobnosti k použití „PMB“ najdete v „PMB Help“. „PMB Help“ otevřete dvojitým kliknutím na ikonu zástupce „PMB Help“ na obrazovce počítače. Poznámky Pokud se ikona na obrazovce počítače nezobrazuje, klikněte na [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Help]. K otevření „PMB Help“ lze rovněž použít [Help] v „PMB“. Ukládání videoklipů a fotografií do počítače CZ 37