Views
6 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Informace o ochranných

Informace o ochranných známkách „Handycam“ a jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. „Memory Stick“, „ “, „Memory Stick Duo“, „ “, „Memory Stick PRO Duo“, „ “, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „ “, „MagicGate“, „ “, „MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. „InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „x.v.Colour“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „BIONZ“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „DVDirect“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „Blu-ray Disc“ a logo jsou ochranné známky. Dolby a symbol double-D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky HDMI Licencing LLC. Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Macintosh a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a v dalších zemích. Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. „PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Sony Computer Entertainment Inc. 70 CZ Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. NAVTEQ a logo NAVTEQ MAPS jsou ochranné známky NAVTEQ v USA a v jiných zemích. Loga SDXC a SDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. MultiMediaCard je ochrannou známkou MultiMediaCard Association. Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Symboly a nejsou v této příručce vždy uváděny.

Rychlé odkazy Indikátory na obrazovce Vlevo nahoře Uprostřed Vpravo nahoře Dole Vlevo nahoře Indikátor 60 min Význam Tlačítko MENU REŽIM ZVUKU Nahrávání se samospouští Stav sledování cíle GPS Blesk/KOR.ČERV.OČÍ REFER.ÚR.MIK nízká VÝBĚR ŠÍŘKY ZOOM MIKROFONU Zbývající kapacita akumulátoru Složka nahrávání Tlačítko návratu Uprostřed Indikátor Význam [PŘIP.]/[NAHR.] Stav nahrávání Vpravo nahoře Indikátor 0:00:00 [00min] 9999 9999 9999 100/112 Dole Indikátor Význam Kvalita obrazu při nahrávání (HD/STD) a režim nahrávání (FX/FH/ HQ/LP) Média nahrávání/ přehrávání/úpravy Počitadlo (hodina:minuta: sekunda) Předpokládaná zbývající doba nahrávání PROLÍNAČKA Přibližný počet uložitelných fotografií a záznamová média Složka pro přehrávání Aktuálně přehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový počet uložených videoklipů nebo fotografií Význam [DETEKCE TVÁŘE] nastaveno na [VYP] DETEKCE ÚSMĚVU LOW LUX Ruční ostření VÝBĚR SCÉNY Velikost fotografie Nastavení prezentace NightShot Varování Režim přehrávání Snímač pádu vypnutý Snímač pádu zapnutý Vyvážení bílé SteadyShot vypnutá BOD.MĚŘ./OSTŘ./BOD. MĚŘENÍ/EXPOZICE KOREKCE AE KOREKCE WB TELE MACRO X.V.COLOR Rychlé odkazy ČAS ZÁVĚRKY CLONA 71 CZ