Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Zapisywanie obrazów

Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia Zapisywanie obrazów na zewnętrznym nośniku (KOPIA BEZP.) Filmy i zdjęcia można zapisywać na nośniku zewnętrznym (urządzeniu Wskazówki pamięciowym USB), np. na zewnętrznym dysku twardym. Obrazy można również odtwarzać z poziomu kamery lub innego urządzenia odtwarzającego. Uwagi W tym celu potrzebna jest przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży). W niektórych krajach lub regionach przejściówki USB VMC-UAM1 mogą być niedostępne. Następujące urządzenia nie mogą być wykorzystywane jako nośniki zewnętrzne. nośniki o pojemności przekraczającej 2 TB zwykły napęd płyt, np. napęd CD lub DVD nośniki podłączone za pośrednictwem koncentratora USB nośniki z wbudowanym koncentratorem USB czytnik kart Mogą wystąpić problemy z obsługą nośników zewnętrznych z funkcją kodowania. W przypadku kamery do dyspozycji jest system plików FAT. Jeżeli nośnik zewnętrzny został sformatowany w systemie plików NTFS lub podobnym, przed użyciem należy go sformatować z poziomu kamery. Po podłączeniu nośnika zewnętrznego do kamery pojawi się ekran formatowania. Ekran formatowania może się jednak pojawić nawet w przypadku korzystania z nośników zewnętrznych z systemem plików FAT. Nie można zagwarantować poprawnego działania z wszystkimi urządzeniami spełniającymi wymagania. Kamera powinna być podłączona do gniazda ściennego przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 13). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do nośnika zewnętrznego. 46 PL Szczegółowe informacje na temat dostępnych nośników zewnętrznych można znaleźć w witrynie wsparcia technicznego firmy Sony w danym kraju lub regionie. Obrazy zapisane na nośnikach zewnętrznych można importować przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”. 1 Podłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego. 2 Jeżeli nośnik zewnętrzny zaopatrzony jest w przewód zasilający, podłącz go do gniazda elektrycznego. 3 Podłącz przejściówkę USB do nośnika zewnętrznego. 4 Podłącz przejściówkę USB do gniazda (USB) posiadanej kamery. Gdy pojawi się ekran [Utwórz plik bazy danych obrazu.], dotknij [TAK]. Przejściówka USB (oddzielnie w sprzedaży)

5 Dotknij [Kopiuj.] na ekranie kamery. Na nośniku zewnętrznym można zapisać filmy i zdjęcia z wewnętrznego nośnika zapisu, które jeszcze nie były archiwizowane. Ten ekran pojawia się tylko wówczas, gdy są nowo nagrane obrazy. 6 Po zakończeniu operacji dotknij na ekranie kamery . Uwagi Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać na nośniku zewnętrznym. Nawet jeśli na nośniku zewnętrznym jest wolne miejsce, nie można tam zapisać ujęć przekraczających poniższe liczby. Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD): Maks. 3 999 Filmy w standardowej rozdzielczości obrazu (STD): 9 999 Zdjęcia: 9 999 klatek × 899 folderów Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od rodzaju rejestrowanych obrazów. Podłączanie nośnika zewnętrznego Obrazy zapisane na nośniku zewnętrznym wyświetlane są na ekranie LCD. Przyciski wyświetlania filmów i wyświetlania zdjęć na ekranie VISUAL INDEX zmieniają się zgodnie z poniższym rysunkiem. Można wprowadzać ustawienia menu nośnika zewnętrznego, na przykład usuwanie obrazów. Dotknij (MENU) [Pokaż inne] na ekranie VISUAL INDEX. Zapisywanie wybranych filmów i zdjęć Istnieje możliwość zapisywania obrazów z kart pamięci na nośnikach zewnętrznych. Uwagi W przypadku zdjęć nagranych na kartę pamięci nie można wykonywać operacji kopiowania ani wyszukiwania według dat. Dotknij [Odtwarzaj bez kopiowania.] w punkcie 5 powyżej. Zostanie wyświetlony ekran VISUAL INDEX nośnika zewnętrznego. Dotknij (MENU) [Pokaż inne] [PRZEŚLIJ FILM] (w przypadku zaznaczenia filmów)/[KOPIUJ ZDJĘCIE](w przypadku zaznaczenia zdjęć). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać nośnik zapisu i metody wyboru obrazu. W przypadku wyboru opcji [PRZESYŁANIE wybr.] dotknij obrazu, który ma być zapisany. Pojawi się . W przypadku wyboru opcji [PRZESYŁ.wg daty], wybierz datę obrazów przyciskami / , następnie dotknij po czym przejdź do punktu . Pozostałe wolne miejsce na nośniku zewnętrznym Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie LCD, aby zatwierdzić wybór. Dotknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu. Dotykając daty, można wyszukiwać obrazy według daty. PL 47 Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia