Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Páčka funkce zoom

Páčka funkce zoom HDR-CX550E/CX550VE Indikátor /CHG (blesk/nabíjení) (11) Tlačítko START/STOP (21) Řemínek (20) Háček pro ramenní popruh Závit stativu (25) Slot paměťové karty (19) Indikátor přístupu k paměťové kartě (19) Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera čte nebo zapisuje data. Uvolňovací páčka BATT (akumulátor) (12) HDR-XR550E/XR550VE Oční mušle Hledáček (22) Páčka seřízení hledáčku (22) Modul akumulátoru (11) Konektor dálkového ovládání A/V (29) Konektor DC IN (11) Tlačítko PHOTO (23) 74 CZ

Rejstřík A AVCHD........................................38 B Bezpečnostní opatření................64 C Computer.....................................34 D DATOVÝ KÓD...........................15 DATUM/ČAS..............................15 Disk Blu-ray.................................43 Doba nahrávání a přehrávání....68 Dodané součásti............................4 DVDirect Express.......................48 E Externí médium..........................45 F Fotografie...............................23, 28 G GPS...............................................24 H Hlasitost........................................28 I Indikátory na obrazovce.............71 Install............................................35 K Kabel USB..............................48, 51 Kopírování...................................19 Kopírování disku.........................44 Kvalita obrazu..............................57 M „Memory Stick“...........................18 „Memory Stick PRO Duo“.....................................18 „Memory Stick PRO-HG Duo“.............................18 Modul akumulátoru....................11 MOJE MENU..............................55 N Nabídky..................................54, 57 Nabíjení akumulátoru v zahraničí.......................................13 Nabíjení modulu akumulátoru................................11 Náhled..........................................32 Nahrávání.....................................20 NAS.MÉDIA - FILM..................17 NAS.MÉDIA - FOTO.................17 NAST.HODIN.............................14 NAST.JAZYKA............................16 NAST.MÉHO MENU.................55 Nastavení data a času..................14 NASTAVENÍ MÉDIA.................17 NightShot.....................................25 O ODSTRANIT...............................32 Odstraňování problémů.............62 One Touch Disc Burn.................40 Oprava..........................................62 OPTION MENU.........................56 P Paměťová karta............................18 Péče...............................................64 PMB (Picture Motion Browser)....34, 37 PMB Help.....................................37 Počítače Macintosh.....................35 Počítačový systém.......................34 Pořízení fotografií z videoklipu....................................44 Postup obsluhy..............................8 PRŮV.PŘIPOJ.TV.......................29 Přehrávání....................................26 Přehrávání disku AVCHD.........42 PŘIPOJIT USB......................41, 51 Připojovací kabel A/V..........30, 52 Příručka k produktu „Handycam“.................................61 R Rekordér disků............................52 RESET...........................................73 S Síťová zásuvka..............................11 Software........................................35 Součásti a ovládací prvky...........72 SPRÁVA MÉDIA.........................17 Stativ.......................................25, 74 T Technické údaje...........................66 Televizor.......................................29 U Ukládání obrazů na externí médium........................................45 Ú Údržba..........................................64 Úpravy videoklipů.......................44 V Videoklipy..............................21, 27 VISUAL INDEX..........................26 Volič MANUAL...........................25 Vypalovačka DVD................48, 51 Vytváření disku AVCHD............42 Vytváření disku ve standardním rozlišení (STD)............................43 Vytvoření disku.....................38, 47 Výstražné indikátory..................63 W Windows......................................34 Z Zapnutí.........................................14 Zapnutí napájení.........................14 Záznamové médium...................17 Zcela nabitý..................................11 Zobrazení výsledků vnitřní kontroly........................................63 Seznamy nabídek naleznete na stranách 57 až 60. Rychlé odkazy 75 CZ