Views
4 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Uzyskiwanie

Uzyskiwanie szczegółowych informacji - Podręcznik kamery „Handycam” Aby wyświetlić Podręcznik kamery „Handycam”, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na ekranie komputera. Podręcznik kamery „Handycam” to przewodnik użytkownika opracowany z zamiarem przeglądania go na ekranie komputera. Podręcznik kamery „Handycam” należy przeczytać, gdy użytkownik chce się więcej dowiedzieć na temat obsługi posiadanej kamery. W przypadku systemu Macintosh otwórz folder [Handbook] – [PL] na płycie CD-ROM, po czym skopiuj plik [Handbook.pdf]. 1 Aby zainstalować Podręcznik Do odczytania, Podręcznik kamery kamery „Handycam” na „Handycam” wymaga programu Adobe Reader. komputerze z systemem Jeżeli nie jest on zainstalowany na komputerze, Windows, włóż dołączoną można go pobrać ze strony internetowej firmy płytę CD-ROM do napędu w Adobe Systems: http://www.adobe.com/ komputerze. Szczegółowe informacje na temat dołączonego oprogramowania „PMB” można znaleźć w pomocy „PMB Help” (str. 38). 2 Na wyświetlonym ekranie instalacyjnym kliknij [Podręcznik kamery]. 3 Kliknij odpowiedni język i nazwę modelu kamery, a następnie [Zainstaluj] i postępuj dalej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować Podręcznik kamery „Handycam”. Nazwa modelu kamery znajduje się na jej spodzie. 62 PL

Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Jeżeli podczas użytkowania kamery wystąpią jakiekolwiek problemy, postępuj zgodnie z poniższymi zleceniami. Sprawdź listę (str. 63 do 65) i skontroluj kamerę. Odłącz źródło zasilania, po czym po upływie 1 minuty podłącz je ponownie i włącz kamerę. Ostro zakończonym przedmiotem naciśnij przycisk RESET (str. 75) i włącz kamerę. Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z nastawą zegara włącznie. Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. W przypadku niektórych problemów może zajść konieczność inicjalizacji lub zmiany zawartości wewnętrznego nośnika zapisu. W takiej sytuacji dane zapisane na wewnętrznym nośniku zapisu zostaną usunięte. Przed wysłaniem kamery do naprawy należy koniecznie zapisać dane znajdujące się na wewnętrznym nośniku zapisu na innych nośnikach (utworzyć kopię zapasową). Nie jest przewidziana żadna rekompensata za utratę danych zapisanych na wewnętrznym nośniku zapisu. W czasie naprawy może zajść konieczność sprawdzenia pewnej minimalnej ilości danych zapisanych na wewnętrznym nośniku zapisu w celu zbadania problemu. Sprzedawca produktów marki Sony nie będzie jednak kopiował ani przechowywał tych danych. Szczegółowy opisy objawów kamery można znaleźć w pozycji Podręcznik kamery „Handycam” (str. 62), a sposób jej podłączania do komputera - w pozycji „PMB Help” (str. 38). Nie można włączyć zasilania kamery. Podłącz do kamery naładowany akumulator (str. 11). Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego (str. 13). Po włączeniu zasilania kamera nie działa. Kamera jest gotowa do filmowania po upływie kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to o usterce. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego lub odłącz akumulator, a następnie podłącz ponownie po upływie około 1 minuty. Jeżeli kamera nadal nie działa, ostro zakończonym przedmiotem naciśnij przycisk RESET (str. 75). (Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z nastawą zegara włącznie.) Temperatura kamery jest bardzo wysoka. Wyłącz kamerę i pozostaw ją na chwilę w chłodnym miejscu. Temperatura kamery jest bardzo niska. Pozostaw na jakiś czas włączoną kamerę. Jeżeli nadal nie można uruchomić kamery, wyłącz ją i przenieś do ciepłego miejsca. Pozostaw tam kamerę przez chwilę, a następnie ją włącz. Kamera się nagrzewa. Podczas pracy kamera może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce. Kamera niespodziewanie się wyłącza. Użyj zasilacza sieciowego (str. 13). Ponownie włącz kamerę. Naładuj akumulator (str. 11). Obrazy nie są nagrywane mimo naciśnięcia przycisku START/STOP lub PHOTO. Naciśnij MODE, aby podświetlić lampkę (Film) lub (Zdjęcie). 63 PL Dodatkowe informacje