Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Poznámky k teplotě

Poznámky k teplotě videokamery/ modulu akumulátoru Když je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká, může dojít k aktivaci ochranných funkcí videokamery a nemusí být možné s ní v takových situacích nahrávat nebo přehrávat. V takovém případě se na obrazovce LCD a v hledáčku zobrazí indikátor. Je-li videokamera připojena k počítači nebo příslušenství Neformátujte záznamová média videokamery pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození videokamery. Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí komunikačních kabelů věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty. To může způsobit chybnou funkci videokamery. Pokud nelze nahrávat či přehrávat obrazy, použijte funkci [FORMÁT. MÉDIUM] Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů, dojde na záznamovém médiu k fragmentaci dat. Nelze ukládat nebo nahrávat obrazy. V takovém případě nejdříve obrazy uložte na některé z externích médií a poté proveďte [FORMÁT. MÉDIUM] klepnutím na (MENU) [Zobrazit další] [FORMÁT.MÉDIUM] (v kategorii [SPRÁVA MÉDIA]) požadované médium [ANO] [ANO] . Poznámky k volitelnému příslušenství Doporučujeme používat originální příslušenství Sony. Originální příslušenství Sony nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici. Informace o této příručce, obrázcích a zobrazeních na obrazovce Obrázky použité v této příručce pro účely vysvětlení byly pořízeny digitálním fotoaparátem, a proto se jejich vzhled může lišit od obrázků a indikátorů, které se skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky představující videokameru a indikace na její obrazovce jsou navíc pro účely snadného pochopení nadsazeny nebo zjednodušeny. V této příručce se vnitřní paměť (HDR- CX550E/CX550VE) a pevný disk (HDR- XR550E/XR550VE) videokamery a paměťová karta označují termínem „záznamová média“. V této příručce se disk DVD zaznamenaný ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem AVCHD. Konstrukce a technické údaje videokamery a doplňků se mohou měnit bez předchozího upozornění. Ověření označení modelu videokamery Označení modelu je v této příručce uvedeno v případě, že mezi jednotlivými modely existuje rozdíl v technických údajích. Označení modelu videokamery naleznete na její spodní straně. Hlavní rozdíly v technických údajích této série jsou následující. HDR- CX550E/ HDR- CX550VE* HDR- XR550E/ HDR- XR550VE* Záznamové médium Vnitřní paměť + paměťová karta Vnitřní pevný disk + paměťová karta Kapacita vnitřního záznamového média Konektor USB 64 GB Vstup/ výstup 240 GB Modely označené hvězdičkou* jsou vybaveny GPS. CZ

Poznámky k použití Neprovádějte žádnou z následujících činností. V opačném případě může dojít k poškození záznamového média, ztrátě nahraných obrazů nebo nemožnosti jejich přehrání nebo jiným problémům. vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo bliká indikátor přístupu (str. 19) vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení napájecího adaptéru od videokamery nebo vystavení videokamery mechanickým nárazům či vibracím, pokud svítí nebo blikají indikátory (Videoklip)/ (Fotografie) (str. 20) nebo indikátor přístupu (str. 19) Při použití ramenního popruhu (prodává se samostatně) zabraňte nárazům videokamery na předměty. Nepoužívejte videokameru na místech s velmi velkým hlukem (HDR-XR550E/XR550VE). Informace o snímači pádu (HDR-XR550E/ XR550VE) Videokamera je vybavena funkcí snímače pádu, který chrání vnitřní pevný disk videokamery před nárazem při upuštění. Dojde-li k upuštění videokamery nebo se kamera dostane do beztížného stavu, může být nahrán blokový hluk vznikající při aktivaci této funkce videokamery. Pokud snímač pádu zjistí upuštění opakovaně, může dojít k zastavení nahrávání či přehrávání. Poznámka k použití videokamery ve velkých nadmořských výškách (HDR-XR550E/XR550VE) Nezapínejte videokameru v oblastech s nízkým atmosférickým tlakem, jejichž nadmořská výška překračuje 5 000 metrů. V opačném případě může dojít k poškození vnitřního pevného disku videokamery. CZ