Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Ukladanie videozáznamov

Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača Príprava počítača (Windows) Procesor* 4 Aplikácia „PMB (Picture Motion Browser)“ umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti. importovať zábery do počítača prezerať importované zábery a upravovať ich Vytvorenie disku odovzdávať videozáznamy a fotografie na webové lokality Pred ukladaním videozáznamov a fotografií operácie: pomocou počítača najprv nainštalujte počítača aplikáciu „PMB“, ktorú nájdete na One Touch Disc Burn dodávanom disku CD-ROM. Poznámky Neformátujte médium svojho kamkordéra pomocou počítača. Kamkordér potom nemusí pracovať správne. Tento kamkordér zachytáva záznam v kvalite s vysokým rozlíšením vo formáte AVCHD. Kopírovanie disku Pomocou priloženého softvéru pre PC môžete záznam s vysokým rozlíšením kopírovať na disk DVD. Disky DVD, ktoré obsahujú záznam vo Aplikácia formáte AVCHD, by sa však nemali používať v prehrávačoch ani v rekordéroch médií vo formáte DVD, pretože prehrávač alebo rekordér diskov DVD môže zlyhať pri vysúvaní média a môže bez upozornenia odstrániť jeho obsah. Pamäť Krok 1 Kontrola systému počítača Operačný systém* 1 Microsoft Windows XP SP3* 2 /Windows Vista SP2* 3 /Windows 7 Pevný disk Displej 34 SK Procesor Intel Core Duo s výkonom 1,66 GHz alebo vyšším, alebo procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 1,66 GHz alebo vyšším (pri spracovaní videozáznamov vo formáte HD FX/HD FH sa odporúča používať procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 2,26 GHz alebo vyšším). Procesor Intel Pentium III 1 GHz alebo rýchlejší je však dostatočný pre nasledujúce import videozáznamov a fotografií do vytvorenie Blu-ray disku/AVCHD disku/ DVD-video (pri vytváraní videozáznamu DVD konvertovaním obrazu v kvalite s vysokým rozlíšením (HD) na obraz v kvalite so štandardným rozlíšením (STD) je potrebný procesor Intel Core Duo s výkonom 1,66 GHz alebo vyšším.) spracovanie iba videozáznamov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) DirectX, verzia 9.0c alebo novšia (tento produkt je založený na technológii DirectX, a preto je potrebné, aby bol nainštalovaný ovládací prvok DirectX). Pre systém Windows XP: 512 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac.) Na spracovanie videozáznamov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) však postačí aj 256 MB pamäte. Pre systémy Windows Vista a Windows 7: 1 GB alebo viac. Potrebné miesto na inštaláciu na pevnom disku: približne 500 MB (ak chcete vytvárať disky AVCHD, budete potrebovať minimálne 10 GB voľného miesta; ak chcete vytvárať disky vo formáte Blu-ray, budete potrebovať 50 GB voľného miesta). Minimálne 1 024 × 768 bodov

Ďalšie Port USB (tento port musí byť k dispozícii ako štandardný port Hi-Speed USB (kompatibilný so štandardom USB 2.0)), napaľovačka diskov Blu-ray/DVD (na inštaláciu je potrebná jednotka CD-ROM). Ako systém súborov na pevnom disku sa odporúča používať systém NTFS alebo systém exFAT. * 1 Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Nedá sa zaručiť, že na uvedené účely bude možné použiť počítač s inovovaným operačným systémom alebo počítač umožňujúci spustenie viacerých operačných systémov. * 2 64-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú podporované. Na používanie funkcie vytvárania diskov je potrebné rozhranie Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia, atď. * 3 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. * 4 Odporúča sa používať rýchlejší procesor. Poznámky Nezaručujeme, že môžete použiť ľubovoľný počítač bez ohľadu na prostredie v počítači. Počítače Macintosh Dodávaný softvér „PMB“ nie je podporovaný v počítačoch Macintosh. Ohľadom importovania filmov a fotografií do počítača kontaktujte spoločnosť Apple Inc. Krok 2 Inštalácia dodaného softvéru „PMB“ Pred pripojením kamkordéra k počítaču nainštalujte aplikáciu „PMB“ do počítača. Poznámky Ak sa do počítača nainštaluje verzia softvéru „PMB“, ktorá je nižšia než verzia 5.0.00, je možné, že niektoré funkcie softvéru „PMB“ sa nebudú dať použiť, keď nainštalujete softvér „PMB“ z dodaného disku CD-ROM. Z dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj program „PMB Launcher“ a softvér „PMB“ alebo iný softvér tak bude možné spustiť aj pomocou programu „PMB Launcher“. Dvojitým kliknutím na ikonu „PMB Launcher“ na obrazovke počítača spustite aplikáciu „PMB Launcher“. Uistite sa, že váš kamkordér nie je pripojený k počítaču. Zapnite počítač. Prihláste sa ako administrátor, aby ste mohli inštalovať. Pred inštaláciou softvéru zatvorte všetky spustené aplikácie v počítači. Vložte dodávaný disk CD-ROM do diskovej mechaniky počítača. Zobrazí sa inštalačná obrazovka. Ak sa obrazovka nezobrazí, postupne kliknite na položky [Start] [Computer] (v systéme Windows XP kliknite na položku [My Computer]), a potom dvakrát kliknite na položku [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*. * Názvy jednotiek (ako napríklad (E:)) sa môžu líšiť v závislosti od počítača. Kliknite na položku [Inštalovať]. Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača SK 35