Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Běžné zařízení DVD

Běžné zařízení DVD Vytvoření disku pomocí speciální Přehrávač vypalovačky DVD, DVDirect Express Přehrávač DVD Počítač, schopný přehrávat disky DVD, atd. Můžete vytvořit disk nebo přehrávat obrazy na vytvořeném disku pomocí vypalovačky DVD, DVDirect Express (prodává se samostatně). Podrobnosti najdete v návodu k použití, jenž je dodáván s vypalovačkou DVD. Vytvářející zařízení Poznámky Vypalovačka DVD, DVDirect Express (str. 48) Při použití této funkce připojte videokameru Vypalovačka DVD jiná než DVDirect Express do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru (str. 51) (součást dodávky) (str. 13). Rekordér disků, atd. (str. 52) Lze použít jen dosud nepoužité disky níže uvedených typů: Typ disku 12 cm DVD-R Disk ve standardním rozlišení (STD) 12 cm DVD+R Toto zařízení nepodporuje dvouvrstvé disky. DVDirect Express se v tomto textu nazývá „vypalovačka DVD“. Poznámky Připojte napájecí adaptér a V konzoli PlayStation 3 mějte vždy napájecí kabel ke konektoru nainstalovánu nejnovější verzi systémového softwaru PlayStation DC IN videokamery a do síťové 3. Konzole PlayStation 3 nemusí být dostupná zásuvky (str. 13). v některých zemích/oblastech. Při přepisování nebo vytváření disků vymažte ukázkové video. Pokud jej nevymažete, nemusí Zapněte videokameru a připojte videokamera pracovat správně. Jakmile však vypalovačku DVD do konektoru ukázkové video vymažete, nelze jej obnovit. (USB) videokamery pomocí Disky AVCHD lze přehrávat pouze na zařízeních kompatibilních s formátem kabelu USB vypalovačky DVD. AVCHD. Disky AVCHD nepoužívejte v přehrávačích/ rekordérech DVD. Důvodem je to, že přehrávače/rekordéry DVD nejsou kompatibilní s formátem AVCHD a v důsledku toho by nemusely přehrávače/rekordéry DVD disk vysunout. Disk AVCHD nelze vytvořit z videoklipu nahraného v režimu [HD FX] [ REŽIM NAHR.]. Videoklipy nahrané v režimu [HD FX] nahrávejte na disky Blu-ray 48 CZ nebo na externí paměťová zařízení (str. 45).

Vložte dosud nepoužitý disk do vypalovačky DVD a zavřete zásuvku. Na obrazovce videokamery se zobrazí [VYPÁLIT DISK]. Stiskněte tlačítko (DISC BURN) na vypalovačce DVD. Na disk budou uloženy videoklipy nahrané na interním záznamovém médiu, které dosud nebyly uloženy na žádný disk. Existují-li některé neuložené videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) a ve standardním rozlišení (STD), budou uloženy na samostatné disky podle kvality obrazu. Pokud celková velikost videoklipů k vypálení přesahuje prostor na disku, opakujte kroky 3 a 4. Klepněte na [KON] [VYJMOUT DISK] na obrazovce videokamery. Po dokončení operace vysuňte disk. Klepněte na USB. a odpojte kabel Úprava disku pomocí VOLBA VYP.DISKU Tuto operaci provádějte v níže uvedených případech: Při přepisu požadovaného obrazu Při vytváření více kopií stejného disku Při převodu videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) na standardní rozlišení (STD) a při vytváření disku Při přepisu obrazů na paměťové kartě V kroku 4 klepněte na [VOLBA VYP. DISKU]. Vyberte záznamové médium s videoklipem (videoklipy), který chcete uložit. Zvolíte-li videoklipy ve vysokém rozlišení (HD), na obrazovce LCD se zobrazí obrazovka výběru kvality obrazu vytvářeného disku. Vyberte požadovanou kvalitu obrazu a klepněte na . Pokud při vytváření disku převádíte videoklipy z vysokého rozlišení (HD) na standardní rozlišení (STD), závisí výsledná kvalita obrazu na celkové délce vybraných videoklipů. Klepněte na videoklip, který chcete vypálit na disk. Zobrazí se . Zbývající kapacita disku Výběr obrazu potvrďte stisknutím a podržením obrazu na obrazovce LCD. Klepnutím na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím data můžete vyhledat více obrazů podle data. Ukládání obrazů pomocí externího zařízení CZ 49