Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Importowanie filmów i

Importowanie filmów i zdjęć do komputera Filmy i zdjęcia zarejestrowane kamerą można importować do komputera. Wcześniej należy włączyć komputer. Uwagi Kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 13). 1 Włącz kamerę, a następnie podłącz ją do komputera za pośrednictwem dołączonego przewodu USB. Na monitorze kamery pojawi się ekran [WYBÓR USB]. 2 Na ekranie kamery dotknij nośnika zapisu z obrazami, które mają być zapisane. [ POŁĄCZ.USB]: pamięć wewnętrzna [ POŁĄCZ.USB]: wewnętrzny dysk twardy [ POŁĄCZ.USB]: karta pamięci Wyświetlane nośniki zapisu zależą od posiadanego modelu. Jeżeli ekran [WYBÓR USB] nie pojawi się, dotknij (MENU) [Pokaż inne] [POŁĄCZ.USB] (w kategorii [INNE]). Na ekranie komputera pojawi się okno operacji importowania. 42 PL 3 Kliknij [Import]. Szczegóły można znaleźć w pomocy „PMB Help” (str. 38). Rozpocznie się importowanie filmów i zdjęć do komputera. Po zakończeniu tej operacji pojawi się ekran „PMB”. Wskazówki Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można wyeksportować z komputera do kamery. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy „PMB Help” (str. 38).

Tworzenie płyty AVCHD Istnieje możliwość utworzenia płyty AVCHD z wcześniej zaimportowanych do komputera filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) (str. 42). W tej części objaśniono procedurę nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości (HD) na płycie DVD. 1 Włącz komputer i włóż niezapisaną płytę do napędu DVD. Informacje o rodzajach płyt, jakich można używać, znajdują się na stronie 39. Jeżeli inny program niż „PMB” zostanie automatycznie uruchomiony, zakończ jego pracę. 2 Uruchom program „PMB” (str. 38). 3 Kliknij [Calendar] lub [Index] z lewej strony okna i wybierz folder lub datę, a następnie zaznacz filmy w wysokiej rozdzielczości (HD). Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) są oznaczone symbolem . Zdjęć nie można zapisywać na płycie. Aby zaznaczyć kilka filmów, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i klikaj poszczególne miniatury. 4 W górnej części okna kliknij [Create AVCHD Format Discs (HD)]. Pojawi się okno służące do wyboru filmów. Aby dodać filmy do wcześniej zaznaczonych, wystarczy zaznaczyć te filmy w głównym oknie, a następnie przenieść je metodą „przeciągnij i upuść” do okna wyboru filmów. 5 Aby utworzyć płytę, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną. Odtwarzanie płyty AVCHD na komputerze Płyty w formacie AVCHD można odtwarzać korzystając z aplikacji „Player for AVCHD”, która została zainstalowana razem z programem „PMB”. Aby uruchomić program „Player for AVCHD”, kliknij kolejno [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD]. Informacje na temat obsługi programu „Player for AVCHD” można znaleźć w jego pomocy. W przypadku niektórych komputerów filmy mogą nie być odtwarzane w sposób płynny. Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera PL 43