Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Klepněte na [ANO] .

Klepněte na [ANO] . Záznamové médium se změní. Vložení paměťové karty Poznámky Poznámky Kontrola nastavení záznamového média V režimu nahrávání videoklipů nebo pořizování fotografií se ikona vybraného záznamového média zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Zobrazená ikona se může lišit v závislosti na modelu videokamery. Chcete-li ukládat videoklipy a/nebo fotografie na paměťovou kartu, nastavte záznamové médium na [PAMĚŤOVÁ KARTA]. Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře V této videokameře lze používat následující paměťové karty: „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, paměťové karty SD, paměťové karty SDHC a paměťové karty SDXC (u každé karty SD se požaduje třída rychlosti 4 nebo vyšší). Nelze však zaručit správnou funkci všech paměťových karet. Bylo ověřeno, že v této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“ do kapacity 32 GB a paměťové karty SD do kapacity 64 GB. V této příručce se paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) a „Memory Stick PRO-HG Duo“ souborně označují termínem „Memory Stick PRO Duo“. Paměťové karty SD, SDHC a SDXC se souborně označují jako paměťové karty SD. V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard. Videoklipy zaznamenané na paměťových kartách SDXC nelze importovat nebo přehrávat na počítačích nebo A/V zařízeních, které nepodporují souborový systém exFAT*, pokud jsou tato zařízení k videokameře připojena pomocí kabelu USB. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda zařízení podporuje souborový systém exFAT. Pokud připojíte zařízení nepodporující souborový systém exFAT a otevře se obrazovka s výzvou k formátování, neprovádějte formátování. V opačném případě by došlo ke ztrátě všech dat. * Souborový systém exFAT se používá u paměťových karet SDXC. Kapacity paměťových karet, které lze použít ve videokameře Ikona záznamového média

V této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, paměťové karty „Memory Stick“ s poloviční kapacitou nebo standardní paměťové karty SD. Na paměťovou kartu nebo na adaptér pro paměťovou kartu neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného. V opačném případě by mohlo dojít k nesprávné funkci. Otevřete kryt a zasuňte paměťovou kartu zkosenou hranou v naznačeném směru, dokud nezaklapne. Po vložení paměťové karty zavřete kryt. Všimněte si směru zkosené hrany. Začínáme Indikátor přístupu Při vložení nové paměťové karty se může otevřít obrazovka [Vytvořit nový soubor databáze obrazů.]. V takovém případě klepněte na [ANO]. Pokud na paměťovou kartu zaznamenáváte pouze fotografie, klepněte na [NE]. Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat. Poznámky Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek volného místa.], naformátujte paměťovou kartu klepnutím na (MENU) [Zobrazit další] [FORMÁT. MÉDIUM] (v kategorii [SPRÁVA MÉDIA]) [PAMĚŤOVÁ KARTA] [ANO] [ANO] . Vysunutí paměťové karty Otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu směrem dovnitř. Během nahrávání kryt neotevírejte. Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta paměťová karta nevyskočila a nespadla na zem. Přepis nebo kopírování videoklipů a fotografií z vnitřního záznamového média na paměťovou kartu Klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [KOPÍROVAT FILM]/[KOPÍROVAT FOTO] (v kategorii [STŘH]), a postupujte podle pokynů na obrazovce. CZ 19