Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

mjølkekvote for å kartlegge deres syn på fremtidig mjølkeproduksjon. Dette er avgjørende som grunnlag formålrettet tiltak for å beholde og styrke mjølkeproduksjonen i Ringsaker.Det ble initiert et prosjekt for å sette fokus på grønnsaker, frukt og bær i hele innlandet. Prosjektet er etsamarbeid mellom fylkesmennene i Hedmark og Oppland, næringa, forsøksringer og Ringsaker og VestreToten kommuner. Formålet er å avklare hvilke grep som må tas for i større grad utnytte potensialet for denneproduksjonen i regionen.Et utvalg av behandlede saker 2007 2008 2009Produksjonstilskudd, søknader januar/juni 484/635 470/629 460/608Konsesjonssaker 14 21 30Bo-/drivepliktsaker, søknader 4 5 13Fradelingssaker 79 73 70Klagesaker 3 10 6Bygdeutv.midler, landbruk–søknader 48 25 22Bygdeutv.midler, tilleggsnæring – søknader 4 7 11Trad. landbruk omsøkte investeringer - 68 mill 69 millGjødslingsplaner 84 80 76Regionalt miljøprogram 279 291 284Miljøvennlig husdyrspredning - 199 217Spesielle miljøtiltak i jordbruket 33 36 30Skogfondbilag 403 484 449Landbruksveier 9 6 9Vernskogsaker 3 2 6Søknader om tynningstilskudd 0 3 5Sykeavløsertilskudd 114 120 112Ferieavløsertilskudd 411 400 395Nydyrking 24 17 10Prisvurdering v/tvangssalg 1 1 3Viltlovsaker 9 7 7Elg – tillatt felt/felt 429/419 432/418 434/407Hjort – tillatt felt/felt 5/1 6/1 6/1Rådyr – tillatt felt/felt 362/131 362/164 346/147Fallvilt hjort/elg/rådyr 1/36/69 0/71/91 0/65/62ÅRSBERETNING 2009 101

More magazines by this user
Similar magazines