Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder servicesenter: Gerd Anne Ansnes2.17.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter deler av funksjonene 100 politisk styring, 120 administrasjon, 242 råd,veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, 302bygge-, delingsbehandling og seksjonering, 355 innsamling av husholdningsavfall og 381 kommunaleidrettsbygg og idrettsanlegg.2.17.2 HovedkommentarServicesenterets mål er å gi rask og riktig informasjon og veiledning til de som henvender seg til kommunen.Enheten har i 2009, ved siden av løpende drift, hatt spesielt fokus på samarbeidsprosjekt med biblioteket iHerredshuset, Moelv. Høsten 2009 ble det brukt store ressurser på å informere publikum omsvineinfluensaepidemien. Informasjon ble gitt både skriftlig, gjennom kunngjøringer i lokalavisene, påkommunens nettside, og til de som henvendte seg til kommunen på telefon.2.17.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskort i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,1Andel av oppdrag løst ved servicesenteret 85 % 85 % 95 %Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,4Informasjon 5,0 4,0 5,2I brukerundersøkelse våren 2009 fikk servicesenteret gode resultater på alle områder som varomfattet av undersøkelsen. Dette er tilsvarende resultat som i de foregående årene. De brukerne som harbesvart undersøkelsen var besøkende i servicesenteret, samt de som henvendte seg på telefon i januar ogfebruar 2009 da brukerundersøkelsen ble foretatt.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,3Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,9Sykefravær 5,0 % 7,0 % 1,4 %Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 5,2Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 5,1Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 9,90 9,90 10,15 10,15114ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines