Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

II Rapport for virksomhetsområdene2.1 Politiske styringsorganer mv (VO 10)2.1.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjon 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon og 180 diversefellesutgifter.2.1.2 HovedkommentarKommunestyret vedtok i juni 2009 å søke om å delta i forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer vedlokalvalget i 2011. Ringsaker ble senere ikke valgt til å delta i dette prosjektet.2.1.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukDet er ikke fastsatt resultatmål for dette virksomhetsområdet.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 10 986 9 719 10 858 11 088Driftsinntekter 1 587 1 450 993 1 223Netto driftsutgifter 9 399 8 269 9 865 9 865Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Virksomhetsområde Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %100 Pol styringsorganer mv 9 865 9 442 423 4,3Formannskapet 200932ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines