Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

utdanning er det høy andel kvinner. Andelen kvinner i ufaglærte stillinger har gått ned fra 82,5 prosent i 2008til 76,5 prosent i 2009. Dette kan tyde på at kommunes satsing på kompetanseheving av ufaglærte, spesieltinnen pleie og omsorg som har størst andel ufaglærte og stor andel kvinner, har gitt resultater.Kjønnsbalanse pr virksomhetsområde:Virksomhetsområde Kjønn 2008 2009 Virksomhetsområde Kjønn 2008 200911 Adm. og fellesutg. Kvinne 53,2 % 57,7 % 60 Brann Kvinne 1,3 % 1,3 %Mann 46,8 % 42,3 % Mann 98,7 % 98,7 %20 Barnehage Kvinne 98,1 % 97,2 % 61 Landbruk Kvinne 15,4 % 21,4 %Mann 1,9 % 2,8 % Mann 84,6 % 78,6 %30 Undervisning Kvinne 80,6 % 81,0 % 62 Teknisk drift Kvinne 18,4 % 24,1 %Mann 19,4 % 19,0 % Mann 81,6 % 75,9 %40 Pleie og omsorg Kvinne 86,0 % 88,8 % 63 Kart og byggesak Kvinne 29,4 % 35,3 %Mann 14,0 % 11,2 % Mann 70,6 % 64,7 %50 Barnevern Kvinne 84,2 % 77,8 % 70 Kemnerkontoret Kvinne 85,7 % 84,6 %Mann 15,8 % 22,2 % Mann 14,3 % 15,4 %51 Sosiale tjenester Kvinne 68,0 % 68,8 % 71 Servicesenteret Kvinne 76,9 % 66,7 %Mann 32,0 % 31,3 % Mann 23,1 % 33,3 %52 Helsestasjoner Kvinne 94,9 % 97,4 % 80 Renhold Kvinne 93,6 % 92,4 %Mann 5,1 % 2,6 % Mann 6,4 % 7,6 %55 Kultur og fritid Kvinne 58,8 % 67,4 % 81 Bygg og eiendom Kvinne 9,5 % 8,7 %Mann 41,2 % 32,6 % Mann 90,5 % 91,3 %56 Kulturskole Kvinne 68,8 % 73,7 % 82 Matproduksjon Kvinne 92,9 % 94,3 %Mann 31,3 % 26,3 % Mann 7,1 % 5,7 %57 Bibliotek Kvinne 100,0 % 100,0 %Tabellen over viser kjønnsfordelingen pr virksomhetsområde for faste stillinger. Andelen kvinner er storinnenfor de store virksomhetsområdene; pleie og omsorg, skole og barnehage. Innen virksomhetsområdebarnehage har andelen menn økt fra 1,9 prosent i 2008 til 2,8 prosent i 2009. Menn dominerervirksomhetsområdene bygg og eiendom, brann, teknisk drift og landbruk. Andelen kvinner har økt i enheteneteknisk drift og landbruk fra 2008 til 2009.Lønn2008 2009Kvinner Menn Kvinner MennFaste stillinger 331 475 360 401 345 578 376 18092,0 % 91,9 %Midlertidige stillinger 307 353 318 042 321 960 324 07596,6 % 99,3 %Alle stillinger 322 697 349 328 337 943 363 64392,4 % 92,9 %Tabellen over viser gjennomsnittslønn fordelt på faste og midlertidige stillinger. Gjennomsnittlig lønn forkvinner utgjør 92,9 prosent av gjennomsnittlig lønn for menn, tilsvarende tall for 2008 er 92,4 prosent. Tilsammenlikning utgjorde gjennomsnittlig lønn for kvinner i kommunal sektor 91 prosent av mennsgjennomsnittslønn i 2008 (KS 2009).8ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines