Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Rådmannen har ved brev datert 4.1.2010 inntatt i Grå bok 2010 redegjort for iverksettelse av kommunestyretsbudsjettvedtak og bl.a. plassert ansvar for oppfølging av disse oppdragene.101/2009: ETABLERING AV INTERKOMMUNAL ARKIVENHETKommunestyrets vedtak:1. Kommunestyret vedtar opprettelse av interkommunal arkivordning IKS, kalt IKA Øst, forutsatt atkommunene Hamar, Løten, Ringsaker, Stange og Hedmark fylkeskommune deltar.2. Årlige utgifter fordeles slik: Eierandel:Hedmark fylkeskommune: kr. 250 071,00 24,44 %Hamar kommune: kr. 212 316,50 20,75 %Ringsaker kommune: kr. 218 603,00 21,36 %Stange kommune: kr. 196 946,00 19,25 %Løten kommune: kr. 145 295,00 14,20 %Investeringsutgifter fordelt etter eierandel:Hedmark fylkeskommune: kr. 244 393,38Hamar kommune: kr. 207 496,06Ringsaker kommune: kr. 213 639,83Stange kommune: kr. 192 474,53Løten kommune: kr 141 996,213. Investeringsutgifter føres over prosjekt 50167 ”Interkommunalt arkiv”, og finansieres avinvesteringsfondet.4. Årlige utgifter ved tiltaket innarbeides i budsjettet.5. Ordfører får fullmakt til å undertegne selskapsavtalen.6. Rådmannen får fullmakt til å peke ut Ringsaker kommunes medlem i representantskapet.De øvrige kommuners deltakelse ved opprettelsen av IKA Øst IKS forventes avklart tidlig i 2010, og formelletablering av selskapet vil deretter bli gjort. Til å dekke Ringsakers bidrag til driftskostnadene første driftsår erdet ved f.sak 29/2010 om årsoppgjørsdisposisjoner for 2009 avsatt kr 219.000.ÅRSBERETNING 2009 139

More magazines by this user
Similar magazines