Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

KAYNAKÇA BAKER,

KAYNAKÇA BAKER, Stephan, Visual Persuasion, National, New York, 1961 BAROKAS, Safiye Kırlar, (Yrd. Doç.Dr.), Reklam ve Kadın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1994 BENN, Alec, The 27 Comman Mistakes In Advertising, Amacom, New York, 1978 BERKOWITZ, Kerin, Marketing, Irvin, Boston, 1997 BIRREN, Faber, Color: A Survey in Words and Pictures, NYU Books, New York, 1963 BRADBURY, Kirsten, Essential Dali, Dempsey Parr., London, 1999 BURTON, Phillip W., Which Ads Pulled Best, Crain Com. Chicago, 1981 CARRIERE, Jean Claude, Sinemanın Gizli Dili, (Çev. Simten Gündeş), Der Yay., İstanbul CIALDINI, Robert, Influence the New Psychology of Modern Persuasion, Quill, New York, 1984 CHEREBUNI, George, Global Marketing, New York University, 1999 Reklam, Pazarlama, Satış ve Promosyon Sertifika Programı Ders Notları,

DWEK, Steve, Marketing Principles and Practices, New York University, Reklam, Pazarlama, Satış ve Promosyon Sertifika Programı Ders Notları, Haziran 1999 FAVRE, Jean-Poul and NOVEMBER, Andre, Color and Communication, ABC Verlag, Zerach, 1979 HANNIBAL, Ed, Advertising: Understanding How It Works, New York University, Reklam, Pazarlama, Satış ve Promosyon Sertifika Programı Ders Notları, Haziran 1999 HIGGENS, Tony, Advertising, Sundrive, Atlanta, 1987 GEÇTAN, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Remzi, İstanbul, 1993 GREENSLADE, Roy, Maxwell’s Fall, Simon & Schuster, London, 1992 GUTENBERG, Adam, Marketing Strategies of McDonald’s, Bell Pub., New York, 1985 GÜLERCE, Aydan, Psikolojiye Giriş: Dürtüler ve Güdülenme, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara, 1991 JOHNSON, Hillary, Marketing, New Way, Boston,1994 JUNG, Carl, Archetypes of the Collective Unconscious The Archetypes of the Collective Unconscious, The Collected Works of C. G. Jung, Princeton University Press, New Jersey, 1959