Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

2. Harfler ve Simgeler

2. Harfler ve Simgeler ............................................................................................... 127 3. Sözcükler ................................................................................................................ 129 a. Sözcük Özdeşleştirmesi ..................................................................................... 129 b. Marka – Ürün Adları ....................................................................................... 130 4. Resim ...................................................................................................................... 131 5. Müzik ...................................................................................................................... 137 B. GÜDÜLERE YÖNELİK BİR REKLAM PROJESİNİN ANALİZİ ..................... 138 SONUÇ ............................................................................................................................. 144 KAYNAKÇA ................................................................................................................... 148 V

ÖNSÖZ Reklamda Tüketicinin Yönlendirilmesi adını verdiğim çalışmamın çoğunluğunu gerçekleştirdiğim amerika Birleşik Devletleri’nde reklam stratejileri konusunda bana yardımcı olan Grey Advertising Başkan Yardımcıları Ed Hannibal ve Dwight Leeper’a, Reklam Yazarı Tony Alfono’ya, Uluslararası Pazalama Stratejisti Dr. George Cherebuni’ye ve bana tezimi hazırlamaya karar verdiğim ilk günden, son noktayı koyduğum güne kadar devamlı ufuk açıcı bilgileriyle destek olan Sayın Doç. Dr. Simten Gündeş’e teşekkürü bir borç bilirim.