Views
2 weeks ago

reklamc__305_l__305_ktez

iii. Ters Yazılar

iii. Ters Yazılar Yukarıdaki örneklerde itina ile yerleştirilmiş düz yazıların insanın bilinçaltında kabul gördüğü ispatlandı. Ancak beyin okadar hassastır ki, ters yazılmış yazıları dahi bilinçaltında işleyebilmektedir. Örneğin, Bacardi Rom firması, Playboy, Time ve Esquire dergilerine 115.255 dolar harcayarak verdiği reklamında (resim-29) sadece ürünün tanıtımını yapmamış, resmin içine gömdüğü bir yazı ile insan bilinçaltına Bacardi Rom’u -satın al- maları çağrısında bulunmuştur. Resim-30’da İngilizce “U-BUY” yani “SATIN AL” kelimesi en sağdaki kadehin dibine ters bir şekilde yerleştirilmiş. 122 iv. Etkiyi Fazlalaştırmak için Resim Gömme Bilinçaltına ne kadar fazla mesaj gönderilirse, reklamın insan kararlarını okadar daha fazla etkileyeceği önceki bölümlerde vurgulanmıştı. Bu nedenle, reklam yapımcıları mümkün olan maksimum sayıda biçim ve yazıları resimlerin içine gömmeye çalışırlar. Windsor Canadian içkisinin reklamı da bu türdeki reklamlardan biridir. (reklam-31) Windsor, özellikle kokteyl bardağının içine arkatipleri yerleştirerek etkileme yöntemini kullanmış. (resim-32) Reklam dikkatli bir şekilde incelenmeye başlandığında doğum ve ölüm arkatipleri hemen beliriyor. Resim-33’te ölüm simgesi olan kurukafa ve hemen kurukafaya bitişik doğum simgesi olan ana rahmindeki cenin görüntüsü ortaya çıkıyor. Bardağın dibindeki volkan şekli ve hemen sağ üstünde yeralan balık, arkatip olarak doğumu simgelemekte. 123 . 122 Buchenroth, a.g.e., s. 3 123 A.g.e., s. 18

Viski bardağının sağ üst köşesinde bir diğer kurukafa ve hemen buzun sağ tarafı ile bardağın kenarı arasında elinde kristal bir küre tutan adam görülüyor. Resim-34’de ise, atıyla beraber suyun (viskinin) içinde yüzen çıplak bir bayan binici bulunuyor. Kadın binicinin hemen yanında da Winsor’un kuvvet ve etkinliğini belirten ters “W , O , R , N” harfleri gömülmüş. 124 v. Resimlerin Gizli Şekillere Dönüştürülmesi Önceki bölümlerde verilen örneklerin amacı genel olarak bir markayı uzun vadede arzulatmaya ya da hatırlatmaya yönelikti. Ancak bazı gömme mesajlı reklamlar ise anında güdüleri harekete geçirici etkidedirler. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde Howard Johnson’s restoran zincirlerindeki Deniz Tarağı menüsünde olduğu gibi. (resim-35) Bilinçaltına yönelik reklamlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli araştırmacısı sayılan Dr. Wilson Bryan Key, öğrencileriyle birlikte San Diago’daki Howard Johnson’s restoranına gider. Yemeğe gittikleri 6 kişiden 4’ü – Dr. Key de dahil olmak üzere – Deniz Tarağı menüsü sipariş ederler. Dr. Key kısa bir süre sonra aslında çocukluğundan beri Deniz Tarağı yemediğini, çünkü Deniz Tarağını sevmediğini hatırlar. Ancak gayri ihtiyari Deniz Tarağı ısmarlamıştır. Dr. Key ve diğer üç öğrencisi onları bu karara yönelten nedeni araştırmaya başlarlar. Çalan müzik ve restorandaki bir çok ayrıntı, acaba gizli mesaj içeriyor mu şüphesi ile incelenir, ancak bir sonuç bulunamaz. Deniz Tarağı yemeği geldikten sonra yemeğin kendisi ile tabak altlarına konan altlıklarda bulunan Deniz Tarağı resminin (resim-35) birbirlerine benzemedikleri anlaşılır. . 124 A.g.e., s.19