Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Bazı şirketler ise

Bazı şirketler ise stratejilerinde en popüler olmadıklarını ama en iyi olduklarını ön plana çıkarırlar. Örneğin, AVIS araba kiralama şirketi reklam sloganında: “Biz iki numarayız.Ancak biz daha fazla çalışıyoruz.” demektedir. Dünya araba kiralama piyasasında HERTZ’ten sonra gelen AVIS ikinci sırada olduğunu kabul etmiş, ancak onların iddiası “biz birinci olabilmek için daha fazla çalışıyoruz.” demek olmuş. 27 Panasonic firmasının reklam stratejilerini belirleyen Grey Advertising Başkan Yardımcısı Ed Hannibal şirketin stratejisini şöyleanlatıyor; “ Sony dünya elektronik piyasasının en popüler ve ençoksatan markası. Bu yüzden sony imaj reklamları yapıyor. Panasonic ürünleri ise Sony’den daha fazla özelliğe sahip ve daha kaliteli. Bu yüzden biz reklamlarımızda ürünlerin özelliklerini ön plana çıkarıyoruz.” 28 Şirketler gerek popüler olmak gerekse daha fazla ürün satmak için oluşturdukları stratejilerini yaşamageçirebilmekiçin yazılı, görüntülü ya da sesli reklamhazırlarlar. Reklam hazırlama evresinde reklam ajansı 2 ana stil üzerinde karar vermek zorundadır. İnsan bilincine mi yoksa bilinçaltına mı yönelik reklam hazırlayacaktır? 1. Bilince Yönelik Reklam Teknikleri Freud, Topografik Kişilik Kuramında insan zihnini bilinç, bilinçöncesi ve bilinçdışı olarak 3’e ayırır. Bilinç, dış dünyadan ya da bedenin içinden gelen algıları fark edebilen zihin bölgesidir. Bedensel algıları, düşünce süreçlerini ve heyecansal durumları da kapsar. Bilincin içeriği, konuşma ya da davranışlarla çevreye iletilir. 29 . 27 William Mayers, The Imege-Markers, Times Books, New York, 1984, s. 39 28 Hannibal, a.g.e. 29 Engin Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası, Remzi, İstanbul, 1993, s. 26

Yukarıda kısa tarifi bulunan ve üçüncü bölümde ayrıntılı bir şekilde incelenecek olan bilinç, reklam yapımcılarının yoğun bir şekilde ulaşmaya çalıştıkları bir alandır. Bilince yönelik reklamlar da genel olarak ikiye ayrılır. a. Düz Reklamlar b. Duygulara Yönelik Reklamlar 30 a. Düz Reklamlar Düz Reklam; değişik kitle iletişim araçlarında –Gazete, Televizyon, Radyo, Dergi, Internet, Outdoor 31 - çıkan sözlü, yazılı veya görüntülü reklamlarda, insan duyularına seslenen, ancak duygusal anlam ifade etmeyen reklamlara denir. Bu tür reklamlar genellikle ürün tanıtımları ya da markanın hatırlatılması şeklindedir. (resim-5) Sponsor reklamları da düz reklamlar statüsünde değerlendirilir. Ancak bu reklamlar bazı durumlarda izleyicinin duygularını da etkileyebilmektedir. Örneğin, Charli’nin Melekleri dizisinde aktrisler Ford marka araba kullanmaktadır. 32 Dizide kullanılan Ford normal şartlarda markanın hatırlatıldığı düz bir reklamdır, ancak izleyici aktrisle kendini özdeşleştiriyorsa, Ford marka otomobile duygusal açıdan yaklaşabilir. İşte o anda reklam Duyulara Yönelik Reklam kategorisine girer. Coca-Cola firması yalnızca bu nedenden oyunculara şovlarında kola içmeleri için ödeme yapmaktadır. 33 Türkiye’de de Loft kot firmasının Tarkan’ın 1997 yılında çektiği ölürüm Sana klibine sponsor olması ve sadece klibin sonunda Loft yazısının çıkması için 100 bin dolar ödemesi bu nedenden olmalıdır. . 30 Johnson, a.g.e., s. 38 31 Hannibal, a.g.e. 32 Buchenroth, a.g.e., s. 4 33 A.g.e., s. 6