Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

New York

New York Üniversitesi’nde reklam dersi veren grey Reklam Ajansı Başkan Yardımcısı Ed Hannibal’a göre, “bir ürünün üretiminden piyasaya sürülmesine kadar devamlı demografik veriler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek gelir 18 ) çıkarılmalı ve hedef kitle bu şekilde belirlenmelidir. 19 Amerika Birleşik Devletleri’nde ürün üretmede takip edilen bir diğer strateji de “Ürüne göre hedef kitleden çok, hedef kitleye göre ürün üretilmeli” 20 anlayışıdır. Bunun için de, seslenilecek kesim çıkarıldıktan sonra anketler ile hedef kitlenin istekleri belirlenir ve ürün bu isteklere göre üretilir. Bu konuya örnek olarak da, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yıllarda gerçekleşen bir olay verilebilir. ABD’de patates stokları çok artmıştır ve kısa sürede tüketilmediği takdirde büyük bir maddi kayıp ile karşı karşıya kalınacaktır. Patates stoğu sahipleri kaybı önlemek için ev hanımlarına yönelik biranket çalışması yaparlar. Bu anket sonucunda ev hanımlarının, hazır soyulmuş patates istedikleri ortaya çıkar ve stok sahipleri patatesleri soyarak değişik şekillerde (küp, cips...) paketlerler. Sonuçta bütün stoklar erir ve pakatlenmiş sebzeler dönemi başlar. 21 Bazen de üretilmesine karar verilen bir ürünün piyasada yer edinip edinemeyeceği araştırılır. Bu tür ürünlerin ortak özelliği pek fazla niteliklerinin bulunmamasıdır. Örneğin; SU. McDonald’s firması restoran zincirlerinde su satıp satmama kararını verebilmek için 2.5 yıl değişik bölgelerde araştırma yapar ve araştırmalar sonunda McDonald’s Su’yu piyasaya sürer. 22 . 18 İzlem Gürer, Etkili Reklam Nasıl Hazırlanmalıdır?, İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998, s. 18 19 Hannibal, a.g.e. 20 Steve Dwek, Marketing Principles and Practices, New York University, Reklam, Pazarlama, Satış ve Promosyon Sertifika Programı Ders Notları, Eylül, 1999 21 Nancy McCarty (Prof. Dr.), Marketing Plan, New York University, Reklam, Pazarlama, Satış ve Promosyon Sertifika Programı Ders Notları, Mayıs, 1999 22 Murat Zar, McDonald’s : Master Business Administration, Montclair State University Term Project (Unpublished), New Jersy, 1999, s. 20

Hedef kitlesi iyi belirlenmiş ürünler yıllar sonra bile başarılı bir şekilde kitlesine ulaşmaya devam eder. Örneğin, Ford Motor Şirketinin 1960’lı yıllarda üretmeye başladığı Ford Mustang modeli 2.Dünya savaşından sonra doğan ve 60’lı yıllarda 15 ile 25 yaşları arasında bulunan asi gençliği hedef kitle olarak belirlemişti. Bu kitleye aynı zamanda Baby Boomers da denmektedir. 60’lı yıllarda bu genç neslin en büyük hayali bir Ford Mustang’a sahip olmaktır. 23 uzun yıllar Pony Car kategorisinde en fazla satılan spor araba olan Ford Mustang ilk üretiminin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hedef kitlesini değiştirmemiştir. Baby Boomers nesli, bugün 50-60 yaşları arasında olmasına rağmen 2000 yılında da Ford Mustang’ın en fazla otomobil sattığı kitledir. 24 E. ŞİRKETLERİN REKLAM STRATEJİLERİ Dünya üzerinde bulunan yüzbinlerce şirketin ürettiği milyonlarca ürün ve fikir, yine yüzbinlerce reklamşirketi tarafından milyonlarca değişik strateji ile tanıtılmakta. Bu stratejileri tek tek incelemek mümkün değildir. Ama hepsinin ortak özelliği ürünü popüler hale getirme çabasıdır. Çünkü popülerlik tüketiciyi çeker. Hiç reklamı yapılmayan popüler birmarka düşünmekmümkün değildir. 25 Max Sutherland’ın Avustralya’da yönettiği bir araştırma tüketicilerin, bir markanın iyi olup olmadığını, reklamyapılma sıklığına göre değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Araştırmada deneklere, neden X (tanınmış ürün) markalı ürünün popüler olduğu sorulmuş. Cevapların %36’sı: “Popüler olmalı çünkü çok reklamı yapılıyor.” cevabını vermiş. 26 . 23 McCarty, a.g.e. 24 Metin Çelik, New Marketing Strategies for Ford Mustang, New York University, Reklam, Pazarlama, Satış, ve Promosyon Sertifika Programı Ders Bitirme Projesi (Yayınlanmamış), 1999, s. 8 25 Hillary Johnson, Marketing, New Way, Boston, 1994, s. 129 26 Sutherland, a.g.e., s. 23