Views
6 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Renkler aynı zamanda

Renkler aynı zamanda reklamlarda samimiyet, ısı ve enerji şiddetini ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, kırmızı ve sarı arasındaki renkler (portakal, altın) yüksek enerji, ısı ve sıcaklığı ifade eder. 149 Soğuk renkler ise mavi ve yeşil arasındaki renklerdir. (turkuaz, menekşe rengi) 150 c. Renklerin Pazarlama Tekniği Olarak Kullanılması i. Renkleri Ürünün Kendisinde Kullanma Reklamlarda özel renkler genellikle duyuları harekete geçirmek için kullanılır. Tüketici renkleri gördüğünde bilinçli bir şekilde etkilenmez. Amaç, renklerin bilinçaltındaki karşılıklarına ulaşmaktır. Örneğin, McDonanald’s firmasının renklerinin sarı ve kırmızı olmasının sebebi, araştırmalar sonucunda insan beyninde bu iki rengin en fazla iştah açan renkler olduğunun ispatlanmasıdır. 151 Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada; deneklere MvDonald’s restoranını gördüklerinde ne hissettikleri soruluyor. Deneklerden birinin söyledikleri McDonald’s’ın renk seçimindeki tercihinin haklılığını ortaya koyuyor. Denek: “Ne zaman araba ile bir McDonald’s yanından geçsem, karnım tok olduğu zaman dahi muhakkak canım yemek ister. Aynı durum eşimde de görülmektedir. Kendisi diyetine çok dikkat eden birisi olmasına rağmen McDonald’s gördüğünde muhakkak – çok yağlı olduğunu bile bile – patates yemek ister. Ancak ilginçtir ki, içimizdeki bu arzu başka hiçbir restoranda oluşmaz. 152 . 149 G.F. McVey, Putting Color in to Your Visual Presentation, Photomethods, Boston, 1976, s. 78 150 Küçükerdoğan, a.g.e., s. 75 151 Murat Zar, McDonald’s, Monclair State University Term Project (Unpublished), 1999, s. 29 152 Adam Gutenberg, Marketing Strategies of McDonald’s, Bell Pub., New York, 1985, s. 40

Fast-Food restoranlarında tercih edilen renkler daha çok sıcak renklerdir. Mesela sarı rengi hemen hemen bütün fast-food zincirlerinin ana renkleri arasındadır. McDonald’s, Burger King, Subway gibi. Restoranlarda sarının seçilmesinin sebebi ise rengin hızlılığı ve çabuk oluşan arkadaşlığı ifade etmesidir. Sıcak renkler aynı zamanda insanların oyalanmadan, oturmadan daha hızlı yemek yemelerini, kahve içmelerini sağlar. Mavi, mor ve gümüş rengi de daha elit ve zarif bir hava oluşturmak istenen restoranlarda kullanılır. Bu renklerde insan bilinçaltında acelecilik duygusu oluşmaz. ii. Dikkat Çekmek için Renklerin Kullanımı Bazı renkler daha fazla dikkat çekicidir. Örneğin, ABD’de sarı ve siyah renkleri başta trafik ışıklarında olmak üzere dikkat çekmek için en fazla kullanılan renklerdir. 3M şirketi de Post-It markasında siyah ve sarıyı kullanır. Kırmızı da kesin ve katı bir şekilde dikkat çekilmek istendiğini simgeler. 153 Amerika Birleşik Devletleri’nde trafik işaretlerindeki Stop-Dur komutunda olduğu gibi. Yazılı reklamlarda dikkat çekilmek istenen objelerde de parlak renkler kullanılır. Siyah ve beyaz renkler daha dramatik ve daha soyuttur. Görüntüye belgesel havası katmak ya da bir olayı daha dramatik hale getirmek için tercih edilir. Bazı zamanlarda ise firmalar, renkli reklamların arasında kendi reklamlarının fark edilebilmesi için siyah-beyaz resimler kullanırlar. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde Valkswogen firması yeni Beetle reklamlarında siyah ve beyaz rengi tercih etti, sebebi ise bütün diğer araba reklamlarının çok renkli olmasıydı. 154 . 153 Jean-Paul Favre and Andre November, Color and Communication, ABC Verlag, Zerach, 1979, s. 52 154 Moriarty, a.g.e., s. 138