Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

100 Riešenie problémov

100 Riešenie problémov Prepojenie s počítačom Príznak Program Media Manager for WALKMAN sa nespustí. Pri pripojení k počítaču pomocou dodaného kábla USB sa nezobrazí hlásenie „Connecting“ ani „Connected USB (MTP)“. Počítač nerozpozná prehrávač po jeho pripojení. Príčina a odstránenie Zmenila sa konfigurácia vášho počítačového systému, pravdepodobne kvôli aktualizácii operačného systému Windows. Kábel USB nie je správne pripojený k portu USB počítača. Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte. Použite dodaný kábel USB. Používate rozbočovač USB. Pripojenie počítača cez rozbočovač USB nemusí fungovať. Prehrávač pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Na počítači je spustený iný softvér než ten, ktorý bol použitý na prenos. Odpojte kábel USB, niekoľko minút počkajte a opätovne ho pripojte. Ak problém pretrváva, odpojte kábel USB, reštartujte počítač a potom znova pripojte kábel USB. Text „Connecting“ ani „Connected USB (MTP)“ sa nemusí zobraziť na prehrávači v závislosti od softvérového prostredia, ktoré je spustené na počítači. Spustite program Windows Media Player alebo Prieskumník systému Windows. Kábel USB nie je správne pripojený k portu USB počítača. Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte. Používate rozbočovač USB. Pripojenie počítača cez rozbočovač USB nemusí fungovať. Prehrávač pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Port USB na počítači môže mať problém. Pripojte prehrávač do iného portu USB na počítači. Pokračovanie

101 Riešenie problémov Prepojenie s počítačom (pokračovanie) Príznak Údaje nie je možné preniesť z počítača do prehrávača. Príčina a odstránenie Prenos sa môže zastaviť z dôvodu rôznych rušivých vplyvov, ako je napríklad statická elektrina a podobne. Prispieva to k ochrane údajov. Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte. Ak prenášate súbory uchopením a presunutím myšou na niektorých počítačoch, ktoré nemajú nainštalovaný program Windows Media Player 11, počet súborov (AAC, súbory videí atď.), ktoré sa dajú preniesť uchopením a presunutím myšou, môže byť obmedzený. Nainštalujte program Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM a potom znova preneste súbory presunutím myšou. Pred nainštalovaním dodaného programu Windows Media Player 11 do počítača sa uistite, či softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player 11. Bližšie informácie o používaní programu Windows Media Player a jeho podpore nájdete na nasledujúcich webových stránkach: http://support.microsoft.com/ Kábel USB nie je správne pripojený k portu USB počítača. Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte. V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok miesta. Na uvoľnenie miesta presuňte všetky nepotrebné údaje späť do počítača. Skladby s obmedzenou dobou prehrávania alebo s obmedzeným počtom prehraní sa nemusia preniesť kvôli obmedzeniam, ktoré stanovili vlastníci autorských práv. Bližšie informácie o nastaveniach pre každý zvukový súbor získate od dodávateľa. Prehrávač obsahuje chybné údaje. Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash v prehrávači ( strana 83). Pokračovanie