Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

28 Začíname Pre

28 Začíname Pre skladby (v programe Prieskumník systému Windows) Presuňte súbory alebo priečinky myšou na priečinok „MUSIC“ alebo jeden z jeho podpriečinkov. Neexistuje žiadny limit pre hĺbku priečinkov, aj keď dostupnosť akýchkoľvek súborov a priečinkov nad 8. úrovňou nie je zaručená. (v prehrávači) Najprv sa zobrazia priečinky v poradí podľa názvov priečinkov a potom sa zobrazia súbory v poradí podľa názvu súborov. V tomto prípade sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Pre videá (v programe Prieskumník systému Windows) Presuňte súbory alebo priečinky myšou na priečinok „VIDEO“ alebo jeden z jeho podpriečinkov. Neexistuje žiadny limit pre hĺbku priečinkov, aj keď dostupnosť akýchkoľvek súborov a priečinkov nad 8. úrovňou nie je zaručená. (v prehrávači) Súbory videí sa zobrazujú v poradí, v akom boli prenesené presunutím myšou. (Najnovšie údaje sú na vrchu.) Rada Súbory JPEG môžete nastaviť ako miniatúry súborov videí, a to tak, že súbory JPEG umiestnite do zodpovedajúcich priečinkov videí. Ak zobrazíte zoznam videí, môžete vidieť na displeji prehrávača miniatúry (malé obrázky, ktoré sa zobrazia v ponuke) súborov videí. Ak chcete zobraziť miniatúru súboru videa, vytvorte súbor JPEG (horizontálne 160 × vertikálne 120 bodov s príponou: .thm/.jpg) a nazvite ho rovnako ako požadovaný súbor videa a potom ho uložte do priečinka pre súbory videí. Ak majú tieto dva súbory rovnaký názov (napríklad abc.thm a abc.jpg), ako miniatúra sa zobrazí súbor s príponou .thm. Pokračovanie

29 Začíname Pre fotografie (v programe Prieskumník systému Windows) Presuňte súbory alebo priečinky myšou na priečinok „PICTURE“ alebo jeden z jeho podpriečinkov. Neexistuje žiadny limit pre hĺbku priečinkov, aj keď dostupnosť akýchkoľvek súborov a priečinkov nad 8. úrovňou nie je zaručená. (v prehrávači) V abecednom poradí sa zobrazia iba priečinky obsahujúce fotografie. Poznámka Všetky súbory s príponou .jpg vrátane súborov miniatúr videí sa rozpoznajú ako fotografie. Zobrazia sa všetky priečinky obsahujúce súbory .jpg.