Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

42 Nastavenie hudby

42 Nastavenie hudby Zoznam režimov prehrávania Prehrávač prehrá iba skladby zo zoznamov, z ktorých bolo spustené prehrávanie (zoznam albumov, zoznam interpretov atď.). Typ/ikona režimu prehrávania Normal/žiadna ikona Repeat/ Shuffle/ Popis Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v poradí podľa zoznamu skladieb. Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v poradí podľa zoznamu skladieb a prehrávanie sa bude opakovať. Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v náhodnom poradí. Shuffle&Repeat/ Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v náhodnom poradí a prehrávanie sa bude opakovať. Repeat 1 Song/ Opakovane sa bude prehrávať aktuálna skladba alebo skladba vybratá v zozname skladieb. Poznámka Ak spustíte prehrávanie pomocou funkcie „Shuffle All“, režim prehrávania sa zmení na „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“.

43 Nastavenie hudby Nastavenie kvality zvuku (Equalizer) Kvalitu zvuku môžete nastaviť na základe hudobného žánru atď. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Zmena kvalita zvuku Kvalitu zvuku prehrávača môžete prispôsobiť. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia hudby „Music Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Equalizer“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam nastavení ekvalizéra. Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Vybraté nastavenie zvuku sa použije a znova sa zobrazí zoznam možností nastavení hudby „Music Settings“. Bližšie informácie o každej z možností ekvalizéra nájdete v časti na strane 44. Pokračovanie