Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

56 Prehrávanie

56 Prehrávanie fotografií Rady Prehrávanie skladieb alebo príjem FM tunera pokračuje aj počas vyhľadávania fotografií v zoznamoch priečinkov s fotografiami, v zoznamoch fotografií alebo počas zobrazenia obrazovky „Now Playing“ fotografie. Fotografie vo vybratom priečinku môžete prehrávať súvislo (prehrávanie prezentácie) ( strana 60). Fotografie prenesené do prehrávača môžete usporiadať podľa priečinkov. Vyberte prehrávač (napríklad [WALKMAN]) použitím programu Prieskumník systému Windows a presuňte myšou nový priečinok na prehrávač [WALKMAN]. Bližšie informácie o hierarchii údajov nájdete v časti strana 29. Poznámky V zoznamoch priečinkov s fotografiami môžete zobraziť maximálne 1 000 priečinkov s fotografiami. V zoznamoch fotografií môžete zobraziť maximálne 8 000 fotografií, bez ohľadu na počet priečinkov, v ktorých sú uložené. Ak je fotografia príliš veľká alebo ak je súbor fotografie poškodený, zobrazí sa ikona a fotografia sa nedá zobraziť.

57 Prehrávanie fotografií Nastavenie orientácie fotografie Orientáciu fotografie môžete nastaviť na hodnotu „Vertical“ „Horizontal (right)“ alebo „Horizontal (left)“. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností nastavenia fotografie „Photo Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Orientation“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Pokračovanie