Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

92 Riešenie problémov

92 Riešenie problémov Riešenie problémov Ak prehrávač nefunguje, ako by mal, skúste vyriešiť problém pomocou nasledujúcich krokov. 1 V nasledujúcich tabuľkách na riešenie problémov vyhľadajte príznaky problému a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov. 2 Pripojte prehrávač k počítaču, aby sa nabila batéria. Niektoré problémy môžete vyriešiť nabitím batérie. 3 Stlačte tlačidlo RESET pomocou ostrého predmetu, špendlíka atď. Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené údaje a nastavenia v prehrávači sa môžu vymazať. Po resetovaní prehrávača zapnite stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač. Prehrávač znova aktivuje predtým nastavené položky. 4 Skontrolujte informácie o danom probléme v pomocníkovi príslušného softvéru. 5 Vyhľadajte informácie o danom probléme na niektorej z webových stránok technickej podpory. Pre zákazníkov v USA je určená nasledujúca adresa: http://www.sony.com/walkmansupport Pre zákazníkov v Kanade je určená nasledujúca adresa: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Pre zákazníkov v Európe je určená nasledujúca adresa: http://support.sony-europe.com/DNA Pre zákazníkov v Latinskej Amerike je určená nasledujúca adresa: http://www.sony-latin.com/index.crp Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch je určená nasledujúca adresa: http://www.sony-asia.com/support Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely, je určená nasledujúca adresa: http://www.sony.co.jp/overseas/support/ 6 Ak pri riešení problému zlyhajú postupy uvedené vyššie, poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony. Pokračovanie

93 Riešenie problémov Operácia Príznak Prehrávač nevydáva žiadny zvuk. Neprehrávajú sa žiadne údaje. Príčina a odstránenie Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu. Zvýšte hlasitosť ( strana 11). Konektor slúchadiel nie je správne zapojený. Pripojte konektor slúchadiel správne ( strana 11). Konektor slúchadiel je znečistený. Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou, suchou handričkou. V prehrávači nie sú uložené žiadne súbory skladieb alebo videí. Postupujte podľa pokynov v zobrazenom hlásení a preneste skladby alebo videá z počítača. Batéria je vybitá. Úplne nabite batériu ( strana 23). Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača ( strana 92). V prehrávači nie sú uložené žiadne údaje. Postupujte podľa pokynov v zobrazenom hlásení a preneste údaje z počítača. Prenesené súbory nemajú prehrávateľný formát. Bližšie informácie nájdete v časti „Podporovaný formát súborov“ alebo „Špecifikácie“ ( strana 117). Skladby alebo videá sa nemusia dať prehrať v závislosti od formátu súboru ( strana 117). Fotografie sa nemusia zobraziť v závislosti od veľkosť súboru alebo formátu súboru ( strana 117). Obmedzená doba prehrávania skladby uplynula z dôvodu podmienok predplatného atď. Skladby s uplynulou obmedzenou dobou prehrávania sa nedajú prehrávať. Aktualizujte ich pomocou softvéru, ktorý bol použitý na prenos. Pokračovanie