Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

122 Ďalšie informácie

122 Ďalšie informácie Systémové požiadavky Počítač IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným jedným z nasledujúcich operačných systémov Windows* 1 : Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 alebo novší) Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 alebo novší) Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 alebo novší) Windows Vista Business (Service Pack 1 alebo novší) Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší) Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novší) 64-bitové verzie operačných systémov nie sú podporované. Žiadne iné operačné systémy nie sú podporované (okrem uvedených vyššie). * 1 Okrem verzií operačných systémov, ktoré nie sú podporované spoločnosťou Microsoft. Procesor: Pentium 4 1,0 GHz alebo vyšší RAM: 512 MB alebo viac Jednotka pevného disku: 380 MB alebo viac voľného miesta V závislosti od verzie nainštalovaného operačného systému sa môže vyžadovať viac voľného miesta. Viac miesta sa vyžaduje aj na ukladanie údajov (napríklad hudby, videí, fotografií) na pevný disk. Obrazovka: Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 bodov (alebo viac) (odporúča sa 1 024 × 768 alebo viac) Farby: 8-bitové farby alebo vyššie (odporúčajú sa 16-bitové farby) Jednotka CD-ROM (s podporou prehrávania digitálnej hudby z diskov CD použitím technológie WDM) Na vytváranie originálnych diskov CD je potrebná jednotka CD-R/RW. Zvuková karta Port USB (odporúča sa Hi-Speed USB) Microsoft .NET Framework 2.0 alebo 3.0, QuickTime 7,3, Internet Explorer 6.0 alebo 7.0, Windows Media Player 10 alebo 11 (Odporúča sa Windows Media Player 11. V prípade niektorých počítačov, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media Player 10, sa môže prejaviť obmedzenie týkajúce sa súborov (AAC, súbory videí atď.), ktoré môžete preniesť uchopením a presunutím myšou.). Vyžaduje sa inštalácia prehrávača Adobe Flash Player 8 alebo vyššej verzie. Na používanie služby elektronickej distribúcie hudby (EMD) sa vyžaduje širokopásmové pripojenie na Internet alebo navštívenie webových stránok. Nezaručujeme prevádzku pre všetky počítače, a to ani v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky. Podpora sa neposkytuje v nasledujúcich prostrediach: Podomácky skladané počítače alebo operačné systémy Prostredie, ktoré je inováciou pôvodného výrobcom nainštalovaného operačného systému Prostredie s viacerými operačnými systémami Prostredie s viacerými monitormi Macintosh Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

123 Ďalšie informácie Register Symboly 5-smerové tlačidlo............................ 11 (Repeat)....................................... 42 (Shuffle).................................... 42 (Shuffle&Repeat)............... 42 (Repeat 1 song)......................... 42 (Heavy)...................................... 44 (Pop).......................................... 44 (Jazz).......................................... 44 (Unique).................................... 44 (Custom 1)................................ 44 (Custom 2)................................ 44 A AAC................................................... 88 AAC-LC.......................................... 117 Adobe Reader..................................... 3 Auto Preset........................................ 66 AVC............................................89, 117 AVLS (Volume Limit)...................... 73 B Batéria..................................23, 87, 121 Beep Settings..................................... 74 Bitová rýchlosť..........................88, 117 Brightness.......................................... 76 C Custom........................................44, 45 D Date Display Format........................ 79 Dátum a čas..........................77, 79, 80 Display.........................................50, 59 E Equalizer........................................... 43 F Firmvér.............................................. 91 FM tuner........................................... 65 Format (inicializácia)...................... 83 Formát fotografie............................. 89 Formát videa..................................... 89 Formát zvuku.................................... 88 H Heavy................................................. 44 Hlásenia........................................... 104 I Informácie......................................... 81 Inicializácia (Format)...................... 83 Inovácia............................................. 91 Interval.............................................. 62 J Jazyk................................................... 85 Jazz..................................................... 44 JPEG...........................................89, 118 K Kábel USB........................................... 8 Kapacita........................................... 120 Kvalita zvuku.................................... 43 L Linear PCM..............................88, 117 M Manuálne vypnutie prehrávača...... 87 Media Manager for WALKMAN..... 9 Model................................................. 81 Mono/Auto....................................... 71 MP3............................................88, 117 MPEG-4....................................89, 117 Music Library............................... 6, 30 Pokračovanie