Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

116 Ďalšie informácie

116 Ďalšie informácie Poskytovatelia obsahu používajú technológiu spravovania digitálnych práv pre formát Windows Media („WM-DRM“), ktorú obsahuje toto zariadenie, na ochranu integrity ich obsahu („zabezpečený obsah“), aby nedošlo k zneužívaniu ich duševného vlastníctva vrátane autorských práv vzťahujúcich sa na tento obsah. Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie zabezpečeného obsahu („softvér WM-DRM“). Ak dôjde k ohrozeniu zabezpečenia softvéru WM-DRM, vlastníci zabezpečeného obsahu („vlastníci zabezpečeného obsahu“) môžu vyžadovať, aby spoločnosť Microsoft zrušila právo softvéru WM-DRM na kopírovanie, zobrazovanie alebo prehrávanie zabezpečeného obsahu. Zrušenie tohto práva nemení možnosť softvéru WM-DRM prehrávať nechránený obsah. Zoznam softvéru WM-DRM so zrušenými právami sa odošle do vášho zariadenia pri každom preberaní licencie na zabezpečený obsah z Internetu alebo počítača. Spoločnosť Microsoft smie v mene vlastníkov zabezpečeného obsahu (v spojení s takouto licenciou) takisto nahrávať zoznamy softvéru so zrušenými právami do vášho zariadenia. Information on Expat Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper. Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Program ©2008 Sony Corporation Dokumentácia ©2008 Sony Corporation

117 Ďalšie informácie Špecifikácie Podporovaný formát súborov Hudba Zvukové formáty (kodek) Video Formáty videí (kodek) Zvukové formáty (kodek) Veľkosť súboru MP3 WMA AAC-LC* 2 Lineárna modulácia PCM AVC (H.264/AVC) MPEG-4 Windows Media Video 9* 4 AAC-LC (pre AVC, MPEG-4) WMA (pre Windows Media Video 9) max. 2 GB Počet súborov max. 1 000 Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP3 (MPEG-1 Layer3) Prípona súboru: .mp3 Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia* 1 : 32, 44,1, 48 kHz Formát multimediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wma Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia* 1 : 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (stereo) 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (mono) * Kompatibilný s formátom WM-DRM 10 Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4a Bitová rýchlosť: 16 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))* 3 Vzorkovacia frekvencia* 1 : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz (stereo/mono) Formát multimediálneho súboru: formát súboru Wave-Riff Prípona súboru: .wav Bitová rýchlosť: 1 411 kb/s Vzorkovacia frekvencia* 1 : 44,1 kHz (stereo/mono) Snímková frekvencia: max. 30 snímok/s Rozlíšenie: max. QVGA (320 × 240) Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: základný profil Úroveň: 1.3 Bitová rýchlosť: max. 768 kb/s Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: jednoduchý profil Bitová rýchlosť: max. 1 024 kb/s Formát multimediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wmv Bitová rýchlosť: max. 768 kb/s Počet kanálov: max. 2 kanály Vzorkovacia frekvencia* 1 : 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitová rýchlosť: max. 288 kb/s / kanál Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia* 1 : 44,1 kHz * Kompatibilný s formátom WM-DRM 10 Pokračovanie