Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

114 Ďalšie informácie

114 Ďalšie informácie Poznámka o licenciách a ochranných známkach ATRAC je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách. Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách. Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty sú licencované od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson. IBM a PC/AT sú registrované ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation. Apple, Macintosh a iTunes sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. QuickTime a logo QuickTime sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. používané v rámci príslušnej licencie. Pentium je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation. Tento softvér je čiastočne založený na práci nezávislej skupiny Independent JPEG Group. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Pokračovanie

115 Ďalšie informácie THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Na americké a zahraničné patenty vlastní licenciu spoločnosť Dolby Laboratories. Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú ochrannými alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode sa neuvádzajú značky TM a ®. Tento produkt je chránený niektorými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie a distribúcia takýchto technológií mimo tohto produktu sú zakázané bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej autorizovanej dcérskej spoločnosti. Pokračovanie