Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

52 Prehrávanie videí

52 Prehrávanie videí Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. „Auto“: Zobrazenie videa sa zväčší/zmenší tak, aby sa celé zmestilo do dostupnej oblasti zobrazenia pri zachovaní pomeru strán. Pri prehrávaní videa s pomerom strán 16:9 (širokouhlé) sa toto zobrazí s dlhšou stranou videa vypĺňajúcou celú obrazovku a čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti obrazovky. (predvolené nastavenie) „Full“: Zobrazenie videa sa zväčší/zmenší tak, aby sa celé zmestilo do dostupnej oblasti zobrazenia pri zachovaní pomeru strán. Pri prehrávaní videa s pomerom strán 16:9 (širokouhlé) sa toto zobrazí s kratšou stranou videa vypĺňajúcou dostupnú oblasť zobrazenia a s pravou a ľavou časťou videa orezanou tak, aby sa zmestilo na obrazovku. „Off “: Zobrazenie videa sa nezväčší ani nezmenší a zobrazí sa s pôvodným rozlíšením. Ak je rozlíšenie videa príliš veľké, ľavá, pravá, horná a spodná strana obrazovky bude orezaná. „Auto“ „Full“ „Off“ Zdroj 4:3 Zdroj 4:3 Zdroj 4:3 Zdroj 16:9 Zdroj 16:9 Bodkovaný rám predstavuje originálnu veľkosť videa. Zdroj 16:9 Rada Zväčšenie môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ videa. Stlačte tlačidlo OPTION/ PWR OFF a vyberte položku „Zoom Settings“ v ponuke možností.

53 Prehrávanie videí Vymazanie videí z priečinka Video Library Ak vymažete videá z priečinka „Video Library“, použite program Media Manager for WALKMAN alebo Prieskumník systému Windows. Bližšie informácie o použití programu Media Manager for WALKMAN nájdete v jeho pomocníkovi.