Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

98 Riešenie problémov

98 Riešenie problémov Zobraziť Príznak Namiesto ikony (Clock Display) sa v ponuke Home zobrazí ikona . Namiesto názvu sa zobrazí ikona „“. Pre album alebo názov interpreta a podobne sa zobrazí text „Unknown“. Zobrazia sa skomolené znaky. Obrazovka stmavne počas zobrazenia fotografie. Príčina a odstránenie Ikona bola zmenená, pretože prehrávač pristupoval k službe online (k dispozícii iba v USA). Ak chcete obnoviť funkciu (Clock Display), naformátujte prehrávač ( strana 83). Názov obsahuje znaky, ktoré sa nedajú zobraziť na prehrávači. Premenujte názov pomocou príslušných znakov použitím softvéru, ktorý ste použili na prenos, alebo použitím programu Prieskumník systému Windows. Údaje neobsahujú žiadne informácie, ako napríklad názov albumu alebo meno interpreta a podobne. Vybrali ste nesprávny jazyk. Opravte nastavenie položky „Language Settings“ ( strana 85) a potom znova preneste údaje do prehrávača. Nevykonali ste žiadnu činnosť viac než 30 sekúnd ( strana 75). Stlačte ľubovoľné tlačidlo. Obrazovka sa vypne. Nevykonali ste žiadnu činnosť dlhšie než 3 minúty, keď je prehrávač v režime pozastavenia. Stlačte ľubovoľné tlačidlo. Nevykonali ste žiadnu činnosť viac než 30 sekúnd, keď je položka „Screensaver“ nastavená na hodnotu „Blank“ ( strana 75). Stlačte ľubovoľné tlačidlo. Ak chcete, nastavte položku „Screensaver“ na hodnotu „Clock“. Zobrazí sa hlásenie. Pozrite si časť „Hlásenia“ ( strana 104). Pokračovanie

99 Riešenie problémov Napájanie Príznak Batéria vydrží krátko. Prehrávač nedokáže nabiť batériu. Prehrávač sa automaticky vypol. Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo. Príčina a odstránenie Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C. Výdrž batérie sa skracuje kvôli vlastnostiam batérie. Toto nie je príznakom poruchy. Doba nabíjania batérie nie je dostatočná. Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí ikona . Úpravou nastavení alebo správnou správou napájania môžete šetriť energiu batérie a prehrávač používať dlhšie ( strana 87). Prehrávač ste dlhšiu dobu nepoužívali. Účinnosť batérie sa zlepší jej opakovaným nabíjaním a vybíjaním. Ak sa použiteľná výdrž batérie skráti na polovicu, a to aj po úplnom nabití batérie, batériu treba vymeniť za novú. Poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony. Prehráva sa obsah chránený autorskými právami. Pri prehrávaní obsahu chráneného autorskými právami sa môže skrátiť výdrž batérie. Kábel USB nie je správne pripojený k portu USB počítača. Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte. Použite dodaný kábel USB. Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C. Batériu nabite pri okolitej teplote 5 °C až 35 °C. Počítač nie je zapnutý. Zapnite počítač. Počítač prešiel do stavu spánku alebo dlhodobého spánku. Prebuďte počítač zo stavu spánku alebo dlhodobého spánku. Z dôvodu zabránenia zbytočnému vybíjaniu batérie sa prehrávač automaticky vypne. Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite prehrávač. Ak je batéria pred začatím nabíjania takmer úplne nabitá, na dosiahnutie úplného nabitia sa vyžaduje krátky čas. Pokračovanie