Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

12 Prepínač HOLD

12 Prepínač HOLD Pomocou prepínača HOLD môžete chrániť prehrávač pred náhodnou prevádzkou počas jeho prenášania. Posunutím prepínača HOLD v smere šípky sa zablokujú všetky ovládacie tlačidlá. Ak posuniete prepínač HOLD do opačnej polohy, funkcia HOLD sa vypne. Tlačidlo OPTION/PWR OFF* 1 Slúži na zobrazenie ponuky možností ( strana 22, 39, 54, 64, 72). Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, keď je prehrávač v pohotovostnom režime, zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ atď. a prehrávač je pripravený na prevádzku. Ak ponecháte prehrávač v pohotovostnom režime počas približne 4 hodín, prehrávač sa automaticky úplne vypne. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo pri vypnutom prehrávači, zobrazí sa najprv úvodná obrazovka a potom sa zobrazí obrazovka „Now Playing“. Poznámka Prehrávač spotrebúva aj v pohotovostnom režime určité, veľmi malé množstvo energie batérie. Preto sa prehrávač môže v závislosti od zostávajúcej energie v batérii zakrátko úplne vypnúť. * 1 Funkcie označené značkou na prehrávači sa aktivujú, ak stlačíte a podržíte príslušné tlačidlá. * 2 Nachádzajú sa tu hmatateľné body. Použite ich ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel. Pokračovanie

13 Zadná časť Tlačidlo RESET Ak stlačíte tlačidlo RESET malou spinkou alebo podobným špicatým nástrojom, vynulujú sa nastavenia prehrávača ( strana 92).