Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

82 Common Settings

82 Common Settings Obnovenie nastavení od výrobcu (Reset all Settings) Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením nastavení prehrávača od výrobcu sa nevymažú zvukové údaje ani fotografie. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Poznámka Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME v režime pozastavenia, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Reset all Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa potvrdzujúca obrazovka obnovenia predvolených nastavení od výrobcu. Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa text „Restored factory settings.“. Zrušenie operácie V kroku vyberte položku „No“ a stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Túto operáciu môžete zrušiť aj stlačením tlačidla BACK/HOME v kroku . Proces nastavovania sa zruší a znova sa zobrazí zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.

83 Common Settings Formátovanie pamäte (Format) Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača môžete naformátovať. Ak naformátujete pamäť, všetky údaje sa vymažú. Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať údaje uložené v pamäti a exportovať všetky dôležité údaje na pevný disk počítača. Settings Tlačidlo BACK/HOME 5-smerové tlačidlo Poznámka Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME v režime pozastavenia, kým sa nezobrazí ponuka Home. Stlačením tlačidla /// vyberte položku stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. (Settings) a potom Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“. Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Format“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa text „All data including songs will be deleted. Proceed?“. Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Zobrazí sa text „All data will be deleted. Proceed?“. Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením tlačidla vykonajte potvrdenie. Počas formátovania pamäte sa zobrazuje animácia. Po dokončení inicializácie sa zobrazí text „Memory formatted.“. Pokračovanie