Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Zoznam položiek ponuky

Zoznam položiek ponuky Home Ponuku Home môžete zobraziť stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME na prehrávači. Ponuka Home je počiatočným bodom každej funkcie, napríklad prehrávania skladieb, videí a fotografií, vyhľadávania skladieb, počúvania FM rádia a zmeny nastavení. Shuffle All................................ 37 FM Radio.................................. 65 Clock Display* 1 .......................... 78 Photo Library.......................... 55 Music Library All Songs....................................... 30 Album........................................... 31 Artist.............................................. 32 Genre............................................. 33 Release Year.................................. 34 Folder............................................ 35 Video Library.......................... 46 Pokračovanie * 1 Ak prehrávač pristupuje k niektorým službám online (k dispozícii iba v USA), namiesto ikony (Clock Display) sa zobrazí ikona . Ak chcete obnoviť funkciu (Clock Display), naformátujte pamäť prehrávača ( strana 83).

Settings Music Settings Play Mode................................ 41 Equalizer.................................. 43 Video Settings Zoom Settings......................... 51 Video Orientation................... 48 Display...................................... 50 Photo Settings Photo Orientation................... 57 Display...................................... 59 Slide Show Repeat................... 61 Slide Show Interval................. 62 FM Radio Settings Scan Sensitivity....................... 70 Mono/Auto.............................. 71 Common Settings Unit Information.................... 81 AVLS (Volume Limit)............ 73 Beep Settings........................... 74 Screensaver.............................. 75 Brightness................................ 76 Set Date-Time......................... 77 Date Display Format.............. 79 Time Display Format............. 80 Reset all Settings..................... 82 Format...................................... 83 Language Settings........................ 85 Playlists.................................... 36 Now Playing............................ 21