Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

86 Common Settings

86 Common Settings Zobrazenie nastavení jazyka Nastavenie Deutsch English Español Français Italiano Português Русский Popis Hlásenia a ponuky sa zobrazujú v nemčine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v angličtine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v španielčine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia vo francúzštine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v taliančine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v portugalčine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v ruštine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v kórejčine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v zjednodušenej čínštine. Hlásenia a ponuky sa zobrazia v tradičnej čínštine.

87 Užitočné fakty Dosahovanie maximálnej výdrže batérie Úpravou nastavení alebo riadnym používaním napájania môžete šetriť energiu batérie a používať prehrávač dlhší čas. Manuálne vypnutie prehrávača Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, prehrávač prejde do pohotovostného režimu a obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Okrem toho, ak je pohotovostný režim zapnutý počas viac než 4 hodín, prehrávač sa automaticky úplne vypne. Zmena nastavení Batériu môžete šetriť nasledovne. Nastavenia obrazovky „Brightness“ ( strana 76) „1“ Nastavenia zvukových efektov „Screensaver“ ( strana 75) „Equalizer“ ( strana 43) „Blank“ Vypnite. Úprava formátu údajov a bitovej rýchlosti Čas prehrávania sa bude líšiť, pretože na vybíjanie batérie môže mať vplyv formát a bitová rýchlosť prehrávaných skladieb, videí alebo fotografií. Bližšie informácie o dobe nabíjania a používania nájdete na strane 120 a 121.