Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Изберете [3D

Изберете [3D Преглед], когато искате да възпроизвеждате изображения заснети в 3D режим на 3D телевизор. Свържете 3D телевизор и фотоапарата посредством HDMI кабел (продава се отделно) (стр. 53). 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (3D преглед) t [OK]. z Лесна настройка на режим 3D преглед Можете да настроите фотоапарата в режим 3D преглед лесно чрез докосване на в горния десен ъгъл на LCD екрана. 100 BG 3D преглед

Режим Преглед Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Режим Преглед) t желан режим (Преглед по дата) (Преглед по папка) (Преглед по папка (МР4)) (AVCHD преглед) Изображенията се извеждат по дати. Изображенията се извеждат като са организирани по папки. Изображенията се извеждат като са организирани по папки с МР4 формат клипове. Изображенията се извеждат в AVCHD-формат. Забележка • Когато използвате вградената памет, режимът за преглед е зададен в положение [Folder View] (Преглед по папка) и функцията Преглед по събитие не работи за този фотоапарат. z Преглед на изображения, записани с друг фотоапарат Този фотоапарат създава папка с изображения (Image Database File) на картата с памет за запис и възпроизвеждане. Ако фотоапаратът засече изображения, които не са регистрирани в Image Database File, се появява екран за регистрация със следното съобщение: “Files found which were not recognized. Import files” (Намерени са файлове, които не са разпознати, желаете ли да бъдат прехвърлени). За да прегледате нерегистрирани изображения, регистрирайте ги като изберете [OK]. • Използвайте достатъчно заредена батерия, за да регистрирате изображения. Ако изпозлвате батерия с нисък заряд, за да регистрирате изображения, може дане успеете да регистрирате всички изображения и данните могат да бъдат увредени ако батерията се изтощи. 101 BG