Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

• Само

• Само батерии от типа NP-BN1 и никакви други могат да се зареждат на зрядното за батерии (приложено). Батерии различни от упоменатия вид могат да протекат, да прегреят или да експлодират когато се опитате да ги заредите като по този начин предизвикат риск от електрически шок или Зарядно устройство за батерии изгаряне. • 180 BG Лампичката CHARGE на приложеното зарядно за батерии има следните два начина на пимигване: Бързо примигване: Лампичката мига повторително на приблизително 0.15 сек интервали. Бавно примигване: Лампичката мига повторително на приблизително 1.5 сек интервали. • Извадете батерията от зарядното устройство за батерии. В противен случай животът на батерията намалява. • Когато лампичката CHARGE мига, извадете заредената батерия и я заредете отново в зарядното устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това може да е индикация за грешка на батерията или за това, че е заредена батерия, различна от приложените. Уверете се, че батерията е от приложения към фотоапарата тип. Ако е така, извадете батерията, сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство функционира нормално. Ако е така, вероятно е възникнала грешка в батерията. Когато лампичката CHARGE мига бавно, зарядното е в режим на готовност и зареждането временно • е спряло. Зареждането спира временно и се получава изчакване когато температурата на батерията е извън обхвата подходящ за зареждане. Зареждането продължава и лампичката CHARGE светва, когато темепературата се върне в допустимите граници. Препоръчваме ви да зареждате при температури между 10—и 30—градуса по Целзий.

Intelligent Pantitler Intelligent Pantitler (продава се отделно) ви позволява да снимате изображения като фотоапаратът разпознава лицата на хората. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към Intelligent Pantitler. 181 BG